Profil

Semnul dinstinctiv al activității de cercetare științifică și creație artistică este in concepția facultății si universității, transferabilitatea rezultatelor la nivel international. Facultatea de Arte si Design este conștienta de relevanta deosebita a acestui gen de activitate de cercetare și îi acordă locul cuvenit în planul strategic de dezvoltare. În concepția UVT și a Facultatii de Arte si Design din Timisoara, activitatile de tip cercetare si creatie artistica-studiu servesc si ele in mod semnificativ, prin rezultatele lor, comunitatii locale sau regionale. Acestea sunt menite sa raspunda punctual necesitatilor sociale imediate. Facultatea de arte si Design, constienta de rolul pe care-l joaca in societate, acorda acestui tip de activitate importanta, sprijinul si incurajarea cuvenite, data fiind si calitatea generatoare de noi resurse financiare pe care o poseda cercetarea- studiu. Facultatea de Arte si Design are prin specificul ei o activitate centrată catre domeniul stiintific si creaţia artistică, procesul didactic fiind intim legat de valorizarea rezultatelor de cercetare/creaţie. Performante in cercetare si creatie atestate de organizarea evenimentelor si expozitiilor personale si de asemenea, participari la manifestari nationale si internationale, premii, publicatii.

Obiective strategice:

-Crearea de noi centre de cercetare in care relevanta sa fie:
-Intensificarea relatiilor de cooperare internationale si integrarea in retele tematice de cercetare si creatie artistica in corelatie cu prioritatile Uniunii Europene.
-Continuarea procesului de pregatire si de atragere a celor mai talentati tineri in sistemul educatiei si cercetarii stiintifice universitare.
-Promovarea excelentei in procesul de cercetare artistica
-Dezvoltarea unor relatii eficiente de parteneriat cu institutii nationale si internationale.
-Promovarea rezultatelor in reviste de specialitate.
-Alocarea unui procent justificabil, di veniturile proprii pentru finantarea complementara, pe baza de competitie.
-Acordarea anuala de burse.
-Revitalizarea si revigorarea activitatii de cercetare stiintifica studenteasca prin integrarea in colectivele de cercetare a unor studenti, in special de la studiile de master.
Regulament cercetare