Cereri / Formulare / Acte studii

Dragi studenți,

Pentru optimizarea procesului de transmitere a solicitărilor și întrebărilor din partea voastră către InfoCentrul studențesc UVT, respectiv de soluționare a acestora, vă punem la dispoziție


care poate fi accesat și din secțiunea InfoCentru a site-ului UVT.

Astfel, următoarele tipuri de solicitări pot fi de acum transmise în mod eficient și structurat prin intermediul formularului, fiind recomandat să utilizați cu toții această metodă, în locul cererilor scrise sau a e-mailurilor:

Cerere pentru eliberarea unei adeverințe care să ateste calitatea de student;
Cerere de prelungire a studiilor;
Cerere de repetare a studiilor;
Cerere de întrerupere a studiilor;
Cerere de reînmatriculare la studii;
Cerere de retragere de la studii;
Cerere de reducere a frecvenței;
Cerere de reducere a taxei de școlarizare în cazul urmării unui al doilea program de studii universitare din același ciclu la UVT;
Cerere de reluare a studiilor;
Cerere pentru eliberarea documentelor din dosarul depus la UVT;
Cerere pentru eliberarea unui duplicat după un document;
Cerere pentru susținerea unui examen restant (reexaminare);
Cerere pentru recontractarea unei discipline.

De asemenea, tot prin intermediul acestui formular, puteți solicita informații sau adresa întrebări cu privire la un anumit domeniu sau o anumită problemă administrativă pe care o întâmpinați.

Pentru alte solicitări, care nu sunt cuprinse în formular, dar și în cazul în care întâmpinați probleme în completarea formularului, vă puteți adresa InfoCentrului studențesc la adresa de e-mail info@e-uvt.ro.

Mult succes!