Profil

Semnul dinstinctiv al activității de cercetare științifică și creație artistică este în concepția facultății și universității, transferabilitatea rezultatelor la nivel international. Facultatea de Arte și Design este conștientă de relevanța deosebită a acestui gen de activitate de cercetare și îi acordă locul cuvenit în planul strategic de dezvoltare. În concepția UVT și a Facultatii de Arte și Design din Timisoara, activitățile de tip cercetare și creație artistică- studiu servesc și ele în mod semnificativ, prin rezultatele lor, comunității locale sau regionale. Acestea sunt menite să răspundă punctual necesităților sociale imediate. Facultatea de arte și Design, conștientă de rolul pe care-l joacă în societate, acordă acestui tip de activitate importanța, sprijinul și încurajarea cuvenite, dată fiind și calitatea generatoare de noi resurse financiare pe care o posedă cercetarea- studiu. Facultatea de Arte și Design are prin specificul ei o activitate centrată către domeniul științific și creaţia artistică, procesul didactic fiind intim legat de valorizarea rezultatelor de cercetare/creaţie. Performanțe în cercetare și creație atestate de organizarea evenimentelor și expozițiilor personale și de asemenea, participări la manifestări naționale și internaționale, premii, publicații.

Obiective strategice:

  • Crearea de noi centre de cercetare în care relevanța să fie:
  • Intensificarea relațiilor de cooperare internaționale și integrarea în rețele tematice de cercetare și creație artistică în corelație cu prioritățile Uniunii Europene.
  • Continuarea procesului de pregătire și de atragere a celor mai talentați tineri în sistemul educației și cercetării științifice universitare.
  • Promovarea excelenței în procesul de cercetare artistică
  • Dezvoltarea unor relații eficiente de parteneriat cu instituții naționale și internaționale.
  • Promovarea rezultatelor în reviste de specialitate.
  • Alocarea unui procent justificabil, din veniturile proprii pentru finanțarea complementară, pe bază de competiție.
  • Acordarea anuală de burse.
  • Revitalizarea și revigorarea activității de cercetare științifică studențească prin integrarea în colectivele de cercetare a unor studenți, în special de la studiile de master.

 

Regulament cercetare