SIMPOZION, EDIȚIA A 5-A

SIMPOZION, EDIȚIA A 5-A

Conferința națională a doctoranzilor din domeniul Arte vizuale

„SIMPOZION”,  ediția a V-a

Timișoara, 15-16 iunie 2023

Conferința națională „SIMPOZION”, dedicată studenților doctoranzi din domeniul Artelor vizuale, este organizată de Școala doctorală de Arte din cadrul I.O.S.U.D. a Universității de Vest din Timișoara care, după câțiva ani de întrerupere, (re)deschide o platformă de interacțiune la nivelul studiilor doctorale între universitățile și facultățile de artă și design din România. Crearea unui cadru adecvat expunerii rezultatelor de etapă ale cercetării din ariile specifice domeniului, inter- sau trans-disciplinare, are menirea de a facilita cunoașterea preocupărilor tinerilor cercetători în diversitatea formelor de manifestare teoretică și practică, precum și a schimbului de idei și bune practici în cercetarea artistică prin artă sau despre artă. Tematica este cea arondată preocupărilor fiecărui student doctorand.

Conferința doctoranzilor va avea loc în sistem hibrid: fizic, la Facultatea de Arte și Design, str. Oituz nr. 4, din Timișoara, Galeria Mansarda și pe platforma Googlemeet.

Coordonator proiect: Prof.univ. dr. habil. Adriana Lucaciu

Moderator: Asistent de cercetare, drd. Bogdan-Ștefan Matei