Despre

În anul 1990, a fost reînființată la Timișoara Facultatea de Arte, după o perioadă de 11 ani în care funcționarea acesteia fusese întreruptă. Învățământul artistic universitar, avea să devină componentă a Universității de Vest, o instituție cu puternică tradiție umanistă. Imediat după Revoluție, Universitatea de Vest a cunoscut o amplă reformă instituțională care a creat condițiile necesare reluării unor programe de studii desființate treptat în perioada comunistă.

Istoria învățământului superior de artă timișorean este însă mult mai lungă. În anul 1933, a avut loc mutarea Școlii de Arte Frumoase din Cluj la Timișoara, eveniment foarte important pentru dinamica vieții artistice de aici. Printre profesorii veniți pentru a preda se numărau artiști importanți ai perioadei interbelice precum Romul Ladea, Catul Bogdan și Alexandru Popp. Li s-a alăturat, la catedra de desen, Julius Podlipny, personalitate care a rămas legată de Timișoara până la sfârșitul vieții sale, formând aici generații întregi de artiști, printre care: Paul Neagu, Ștefan Câlția, Roman Cotoșman, Constantin Flondor și Diet Sayler. Instituția a funcționat ca școală de arte frumoase până în anul 1942, când statutul său a fost modificat, aceasta devenind școală de arte decorative.

O nouă perioadă esențială pentru învățământul artistic superior a fost funcționarea, între 1960 și 1979, a Facultății de Arte Plastice în cadrul Institutului Pedagogic. Înființarea sa se leagă de numele pictorului Aurel Breilean care a deținut în toată această perioadă funcția de șef de catedră pentru disciplinele vocaționale. Din corpul profesoral au făcut parte: Romul Nuțiu, Leon Vreme, Ion Sulea-Gorj, Lidia Ciolac, Victor Gaga, Deliu Petroiu, Peter Jecza și Adalbert Luca. În 1979, când Facultatea s-a desființat, mulți dintre aceștia și-au continuat activitatea didactică în cadrul Liceului de Arte Plastice din Timișoara. Această instituție era deja de la începutul anilor ’70 – datorită unor profesori precum Ștefan Bertalan, Constantin Flondor și Doru Tulcan – un loc al experimentelor artistice și al unei pedagogii inovatoare. Pentru învățământul artistic din vestul țării, importanța acestei instituții a fost cu atât mai mare cu cât, odată cu reînființarea Facultății de Arte imediat după Revoluție, cei mai importanți profesori de aici vor ajunge să organizeze primele programe de studiu ale facultății.

După cei 11 ani de întrerupere, Aurel Breilean a făcut din nou un pas important spre reînființarea unei facultăți de sine stătătoare, punând bazele secției de Pedagogia Artei în cadrul Facultății de Litere. Aceasta a primit numele de Facultatea de Arte Plastice, pedagogiei adăugându-i-se secțiile de pictură, grafică, sculptură şi arte decorative. Primului mandat de decan exercitat de Breilean între 1990 și 1996, i-au urmat: Constantin Flondor (1996-1999), Dumitru Șerban (1999-2008) Adriana Lucaciu (2008-2012), Vică Tilă Adorian (2012-2019) și Camil Mihăescu (în prezent).

Pe parcursul acestor trei decenii, facultatea a crescut constant prin includerea în programele de studii a unor noi specializări a căror dinamică s-a adaptat mereu fluxului de studenți și cerințelor de pe piața muncii. Design-ul a apărut în 1991, imediat după reînființare facultății. În anii care au urmat, acest program de studii s-a dezvoltat prin ramificarea sa în diverse rute: Design multimedia (pentru o scurtă perioadă), Design de produs, Design grafic și Design ambiental. Artele textile și artele decorative au fost într-o constantă reorganizare, oscilând între cele două titulaturi și incluzând specializări cum ar fi: Tapiserie, Modă-imprimeuri, Ceramică-stică-metal, Design textil. Specializarea Conservare-Restaurare a început să funcționeze în 2003, fiind acreditată în 2009. Specializarea Fotografie-videoprocesare computerizată a imaginii a devenit accesibilă studenților începând cu 2006. În 2008, s-a înființat Istoria și Teoria Artei, fiind activă până în 2018. Modă – design vestimentar a început să funcționeze sub această titulatură din 2010, până atunci fiind inclusă în specializările Arte textile sau Arte decorative. Cele mai longevive specializări, corespunzând tradiționalelor secții din academiile de artă, sunt Grafica, Pictura și Sculptură, existente încă de la început și funcționând fără întrerupere până astăzi.

În 2003, la inițiativa lui Dumitru Șerban și prin venirea la Timișoara a doi importanți profesori, Constantin Prut și Alexandra Titu, s-a înființat Școala Doctorală, care a asigurat continuitatea și aprofundarea studiilor în cadrul instituției.

Facultatea a funcționat de-a lungul anilor în diverse clădiri, unele insuficient de mari pentru a găzdui întrega activitate a instituției, altele improprii pentru amenajarea atelierelor. Soluționarea acestor probleme s-a realizat odată cu mutarea în actualul sediu – aflat în centrul orașului într-o clădire cu valoare patrimonială datând din secolul al XVIII-lea – care i-a fost alocat în anul 2002. Instituția și-a schimbat denumirea în Facultatea de Arte și Design în anul 2007, reflectând astfel cu mai multă precizie specificul pe care l-a dobândit în anii anteriori prin diversificarea specializărilor.

Pe lângă activitatea didactică, implicarea profesorilor și a studenților în viața culturală a orașului a fost constantă. Din acest punct de vedere, un impact major pe care Facultatea l-a avut în primii ani după reînființare s-a datorat festivalului StudentFest, cel mai important eveniment de acest fel din țară, activ și în prezent. Festivalul a debutat în 1992, iar începând cu cea de-a doua ediție a fost introdusă secțiunea Arte Vizuale, în cadrul căreia s-au organizat ample expoziții de pictură, grafică, sculptură, arhitectură și design, fotografie și film, cu participarea studenților din toată țara.

Facultatea de Arte şi Design din U.V.T. are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării procesului didactic specific educaţiei, cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).

Facultatea noastră se distinge prin fuziunea armonioasă între creația artistică, cercetarea științifică și educația vizuală. Această combinație unică este posibilă datorită caracterului vocațional intrinsec al domeniului nostru și corpului academic de înaltă valoare pe care îl avem.

Respectul pentru tradiția și contribuția remarcabilă a facultății noastre în domeniul artelor și designului este fundamental. Ne angajăm să păstrăm și să promovăm valorile și realizările care ne-au adus aici și să respectăm diversitatea de perspective și abordări în cadrul comunității noastre academice. Încrederea în potențialul nostru ca instituție de învățământ superior este motorul care ne va ghida către excelență. Ne angajăm să construim un mediu în care fiecare student și fiecare membru al facultății să se simtă susținut și încurajat să-și atingă aspirațiile și să-și dezvolte abilitățile în cel mai înalt grad posibil. Oferim programe de studiu și resurse care să pregătească studenții pentru o carieră de succes în domeniul artistic și de design, oferindu-le cunoștințele și abilitățile necesare pentru a se remarca într-un mediu competitiv. Mediul multicultural și multi-etnic din Timișoara oferă un cadru perfect pentru dezvoltarea și promovarea diversității și incluziunii în cadrul facultății noastre. Această bogăție culturală este un atu valoros, care ne permite să explorăm și să înțelegem mai profund diferitele perspective și expresii artistice din întreaga lume.

Cu respect pentru tradițiile noastre academice, integritate în acțiunile noastre, încredere în potențialul nostru și grija față de membrii comunității noastre, sunt convinsă că vom continua să ne afirmăm ca un centru de excelență în domeniul artelor și designului, atât la nivel local, cât și internațional.

Vă invit să fim împreună în această călătorie, construind un viitor strălucit pentru Facultatea de Arte și Design de la Universitatea de Vest din Timișoara. Cu respect, integritate, încredere și grija noastră comună, sunt convinsă că vom reuși să atingem noi culmi de excelență și să facem o diferență semnificativă în comunitatea noastră și dincolo de ea.

Conf. univ. dr. habil. DIANA ANDREESCU

Decanul Facultății de Arte și Design din Timișoara

Geometrii Organice – Matei Gașpar

Perioada evenimentului: 29 aprilie – 31 mai 2024 Vernisaj: 29 aprilie, ora 18.00 Galeria Galeteea – București Expoziția 𝑮𝒆𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒊 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒆 a colegului nostru Matei Gașpar,

Read More »

Still (a)li(f/v)e

Perioada evenimentului: 17-30 aprilie 2024 Vernisaj: 17 aprilie, ora 17.30 UVT ART CENTER Still (a)li(f/v)e Acest proiect expozițional constituie o reevaluare a un gen consacrat

Read More »

Second Life – Ion Isaila

Perioada evenimentului: 3-15 aprilie 2024 Vernisaj: 10 aprilie, ora 15.00 UVT ART CENTER SECOND LIFE – Ion Isaila artist and collectorGaleria UVTArtCenter Timișoara, 3-15 aprilie

Read More »
slot thailand slot dana 5000 slot pulsa slot gacor slot gacor Link Osiris4d trend news slot gacor zeus88 slot dana 5000 slot thailand boladiskon bola diskon slot dana slot pulsa 5000 login mesin22 login stmbet login mahongbet login gtcbet
slot gacor slot maxwin slot kamboja slot gacor slot pulsa slot thailand link boladiskon slot pulsa slotdana5000 slot pulsa slot dana 5000 slot dana 5000 rtp slot gacor