Despre

În anul 1990, a fost reînființată la Timișoara Facultatea de Arte, după o perioadă de 11 ani în care funcționarea acesteia fusese întreruptă. Învățământul artistic universitar, avea să devină componentă a Universității de Vest, o instituție cu puternică tradiție umanistă. Imediat după Revoluție, Universitatea de Vest a cunoscut o amplă reformă instituțională care a creat condițiile necesare reluării unor programe de studii desființate treptat în perioada comunistă.

Istoria învățământului superior de artă timișorean este însă mult mai lungă. În anul 1933, a avut loc mutarea Școlii de Arte Frumoase din Cluj la Timișoara, eveniment foarte important pentru dinamica vieții artistice de aici. Printre profesorii veniți pentru a preda se numărau artiști importanți ai perioadei interbelice precum Romul Ladea, Catul Bogdan și Alexandru Popp. Li s-a alăturat, la catedra de desen, Julius Podlipny, personalitate care a rămas legată de Timișoara până la sfârșitul vieții sale, formând aici generații întregi de artiști, printre care: Paul Neagu, Ștefan Câlția, Roman Cotoșman, Constantin Flondor și Diet Sayler. Instituția a funcționat ca școală de arte frumoase până în anul 1942, când statutul său a fost modificat, aceasta devenind școală de arte decorative.

O nouă perioadă esențială pentru învățământul artistic superior a fost funcționarea, între 1960 și 1979, a Facultății de Arte Plastice în cadrul Institutului Pedagogic. Înființarea sa se leagă de numele pictorului Aurel Breilean care a deținut în toată această perioadă funcția de șef de catedră pentru disciplinele vocaționale. Din corpul profesoral au făcut parte: Romul Nuțiu, Leon Vreme, Ion Sulea-Gorj, Lidia Ciolac, Victor Gaga, Deliu Petroiu, Peter Jecza și Adalbert Luca. În 1979, când Facultatea s-a desființat, mulți dintre aceștia și-au continuat activitatea didactică în cadrul Liceului de Arte Plastice din Timișoara. Această instituție era deja de la începutul anilor ’70 – datorită unor profesori precum Ștefan Bertalan, Constantin Flondor și Doru Tulcan – un loc al experimentelor artistice și al unei pedagogii inovatoare. Pentru învățământul artistic din vestul țării, importanța acestei instituții a fost cu atât mai mare cu cât, odată cu reînființarea Facultății de Arte imediat după Revoluție, cei mai importanți profesori de aici vor ajunge să organizeze primele programe de studiu ale facultății.

După cei 11 ani de întrerupere, Aurel Breilean a făcut din nou un pas important spre reînființarea unei facultăți de sine stătătoare, punând bazele secției de Pedagogia Artei în cadrul Facultății de Litere. Aceasta a primit numele de Facultatea de Arte Plastice, pedagogiei adăugându-i-se secțiile de pictură, grafică, sculptură şi arte decorative. Primului mandat de decan exercitat de Breilean între 1990 și 1996, i-au urmat: Constantin Flondor (1996-1999), Dumitru Șerban (1999-2008) Adriana Lucaciu (2008-2012), Vică Tilă Adorian (2012-2019) și Camil Mihăescu (în prezent).

Pe parcursul acestor trei decenii, facultatea a crescut constant prin includerea în programele de studii a unor noi specializări a căror dinamică s-a adaptat mereu fluxului de studenți și cerințelor de pe piața muncii. Design-ul a apărut în 1991, imediat după reînființare facultății. În anii care au urmat, acest program de studii s-a dezvoltat prin ramificarea sa în diverse rute: Design multimedia (pentru o scurtă perioadă), Design de produs, Design grafic și Design ambiental. Artele textile și artele decorative au fost într-o constantă reorganizare, oscilând între cele două titulaturi și incluzând specializări cum ar fi: Tapiserie, Modă-imprimeuri, Ceramică-stică-metal, Design textil. Specializarea Conservare-Restaurare a început să funcționeze în 2003, fiind acreditată în 2009. Specializarea Fotografie-videoprocesare computerizată a imaginii a devenit accesibilă studenților începând cu 2006. În 2008, s-a înființat Istoria și Teoria Artei, fiind activă până în 2018. Modă – design vestimentar a început să funcționeze sub această titulatură din 2010, până atunci fiind inclusă în specializările Arte textile sau Arte decorative. Cele mai longevive specializări, corespunzând tradiționalelor secții din academiile de artă, sunt Grafica, Pictura și Sculptură, existente încă de la început și funcționând fără întrerupere până astăzi.

În 2003, la inițiativa lui Dumitru Șerban și prin venirea la Timișoara a doi importanți profesori, Constantin Prut și Alexandra Titu, s-a înființat Școala Doctorală, care a asigurat continuitatea și aprofundarea studiilor în cadrul instituției.

Facultatea a funcționat de-a lungul anilor în diverse clădiri, unele insuficient de mari pentru a găzdui întrega activitate a instituției, altele improprii pentru amenajarea atelierelor. Soluționarea acestor probleme s-a realizat odată cu mutarea în actualul sediu – aflat în centrul orașului într-o clădire cu valoare patrimonială datând din secolul al XVIII-lea – care i-a fost alocat în anul 2002. Instituția și-a schimbat denumirea în Facultatea de Arte și Design în anul 2007, reflectând astfel cu mai multă precizie specificul pe care l-a dobândit în anii anteriori prin diversificarea specializărilor.

Pe lângă activitatea didactică, implicarea profesorilor și a studenților în viața culturală a orașului a fost constantă. Din acest punct de vedere, un impact major pe care Facultatea l-a avut în primii ani după reînființare s-a datorat festivalului StudentFest, cel mai important eveniment de acest fel din țară, activ și în prezent. Festivalul a debutat în 1992, iar începând cu cea de-a doua ediție a fost introdusă secțiunea Arte Vizuale, în cadrul căreia s-au organizat ample expoziții de pictură, grafică, sculptură, arhitectură și design, fotografie și film, cu participarea studenților din toată țara.

Facultatea de Arte şi Design din U.V.T. are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării procesului didactic specific educaţiei, cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).

Facultatea de Arte și Design este cel mai mare și mai important centru de profil din zona de vest a țării, ocupând un loc de excepție în elita învățământului artistic românesc. Această plasare meritorie este rezultatul parcursului realizat cu pasiune si competență de către corpul academic, în ultimii 30 de ani, în favoarea dezvoltării artelor vizuale românești.

Contextul istoric fertil, respectiv existența Institutului Pedagogic de Desen, activitatea grupului Sigma și mai apoi cea a Liceului de Arte Plastice, a condus în mod inevitabil la apariția facultății în peisajul universitar timișorean. Aceasta și-a redeschis porțile în anul 1990, datorită efortului și a perseverentei implicări depuse de către profesorul universitar Aurel Breilean.

Programele de studiu oferite de Facultatea de Arte și Design acoperă, atât zona artelor tradiționale, a artelor aplicate, dar și arealul teoretic. Prin cele 11 direcții de studiu la nivel de licență, 10 direcții la nivel masteral, respectiv studiile doctorale, F.A.D. asigură cu succes paleta de opțiuni din domeniul Arte Vizuale.

Integrarea instituției într-o universitate comprehensivă – Universitatea de Vest din Timișoara – imprimă o identitate specială și unică în peisajul educației superioare artistice, prin accesul nelimitat la competențe transversale, dar și la o întreagă paletă de alte facilități. Astfel, oferta specializărilor și calitatea actului educațional sunt centrate pe student, racordate la cerințele contemporane și integrate în dinamica societății. Creația artistică, cercetarea științifică și educația vizuală, sunt armonios reunite, prin caracterul vocațional intrinsec, dar și prin corpul academic de înaltă valoare.

Plasarea geografică în proximitatea altor centre importante din străinătate, dar și un departament de internaționalizare performant, acordă studenților noștri multiple posibilități de a devansa mediul local sau regional și de a aprofunda paradigme europene, sau chiar extracomunitare. Parteneriatele pe care le dezvoltăm fac apel la peste 20 de țări, tot atâtea ferestre larg deschise, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Acest lucru este subliniat și susținut, în Timișoara, pe de o parte, prin tradiția multiculturală, iar pe de alta, prin configurația multi-etnică din istoria recentă a urbei.

Împreună, profesori și studenți, formăm un vector fundamental pentru cultura vizuală, dar oferim în același timp, prin absolvenți, specialiști de încredere pe care se poate configura, în mod pozitiv, viitorul unei societăți democratice, europene.Prof. univ. dr. habil. CAMIL MIHĂESCU

Decanul Facultății de Arte și Design din Timișoara

Concurs GAME JAM

GAME JAM universitar organizat de catre UNATC, UVT, UPT, UPB cu sprijinul RGDA (Romanian Game Developers Association).Perioada inscriere – 29 ianuarie-23 februarie 2024Desfasurare – 5-10

Read More »

Concurs PASAJE

Tema ediției a XII-a este Self-expression, un concept care se referă la capacitatea unei persoane de a-și exprima identitatea, gândurile, sentimentele, opiniile și creativitatea personală

Read More »
slot thailand slot dana 5000 slot pulsa slot gacor slot gacor Link Osiris4d trend news slot gacor zeus88 slot dana 5000 slot thailand boladiskon bola diskon slot dana slot pulsa 5000 login mesin22 login stmbet login mahongbet login gtcbet
slot gacor slot maxwin slot kamboja slot gacor slot pulsa slot thailand link boladiskon slot pulsa slotdana5000 slot pulsa slot dana 5000 slot dana 5000 rtp slot gacor