Departamente

Departament Arte Vizuale

Unde se deruleazã programele specializãrilor: picturã, graficã cu cele douã trasee de pregatire profesionalã-graficã de şevalet-gravurã şi graficã publicitarã şi de carte,sculpturã, fotografie-imagine computerizatã, conservare-restaurare şi un program de pregatire teoreticã în Istoria şi teoria artei.

Departament Design și Arte Aplicate

Desesveşte specializãrile: moda - design vestimentar, arte decorativa (cu rutele arte textile si ceramica) si cele trei rute de pregatire profesionalã în design: design grafic, design de produs şi design de ambient.