Design grafic- comunicare vizuală

Prezentarea specializării

În curs de actualizare

Planuri de învățământ

Domeniul: Design

Specializarea: Design grafic- cumunicare vizuală

Forma de învățământ: Cu frecvență

Forma de finalizare: Diplomă studii universitare

Titlul acordat: Masterat Arte Vizuale