Modă, Design vestimentar

Prezentarea specializării

Obiectivul general al programului de studii Modă-Design Vestimentar este de a forma specialiști în domeniul creației de modă și al designului vestimentar, pe baza unei educații complexe în domeniul artelor vizuale și al designului, prin înțelegerea fenomenului modei în context istoric și contemporan.

Planuri de învățământ

Domeniul: Arte vizuale

Specializarea: Modă- Design vestimentar

Forma de învățământ: Cu frecvență

Forma de finalizare: Diplomă studii universitare

Titlul acordat: Licențiat Arte Vizuale