Design

Prezentarea specializării

Programul de studii universitare ciclul licenţă specializarea Design, cuprinde obiective clare şi riguroase. Principalul scop este de a crea profesionişti în comunicare şi creaţie vizuală 2D sau 3D, pentru specializarea Design. Totodată, prin aria curiculară, absolvenţii deprind şi abilităţi transversale menite să ajute la integrarea în diverse grupuri de lucru, comunicare, şi management al proiectelor profesionale.

Planuri de învățământ

Domeniul: Arte vizuale

Specializarea: Design

Forma de învățământ: Cu frecvență

Forma de finalizare: Diplomă studii universitare

Titlul acordat: Licențiat Arte Vizuale