Conservare - Restaurare

Prezentarea specializării

Obiectivul general al programului de studii Conservare-Restaurare vizează acumularea de cunostinţe şi experienţe profesionale dobândite în aria specializării, prin sondarea în profunzime a unor noi conexiuni conceptuale şi/sau de natură tehnică, în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului cultural în diversitatea limbajelor şi tehnologiilor adecvate conţinuturilor specifice, contribuie la conturarea unui profil al absolventului vizând dezvoltarea de cunostinţe, competențe și abilități cognitive. Cercetarea profesională inter- şi multidisciplinară, familiarizarea studentului cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoașterii în domeniu, dezvoltându-i abilități de cercetare independentă.

Domeniul: Arte vizuale

Specializarea: Conservare- Restaurare

Forma de învățământ: Cu frecvență

Forma de finalizare: Diplomă studii universitare

Titlul acordat: Licențiat Arte Vizuale