Arte decorative

Prezentarea specializării

Artele Decorative sunt arte modelatoare de gândire şi sensibilităţi, purtând o dimensiune reflexivă de modelare a acelui ce o practică şi totodată o dimensiune tranzitivă de transmitere, de comunicare, de difuzare a spiritualului dar şi a esteticului în viaţa cotidiană în vecinătatea ştiinţei şi filosofiei pe considerentul că arta este la fel de necesară gândirii şi experienţei de viaţă.
Misiunea programului de studii Arte Decorative, se încadrează în misiunea UVT, ea poate fi descrisă pe direcția misiunii didactice și pe cea de cercetare /creație. Misiunea didactică este aceea de a realiza o calificare în artele vizuale /arte decorative, care să fie caracterizată de:

-dobândirea de abilităţi şi competenţe de specialitate privind:
• Utilizarea adecvată a limbajului specific artelor decorative, pentru a opera cu el în domeniul specific. învăţarea lucrului în echipă şi dobandirea cunoştinţele necesare de marketing, curatoriat
• Realizarea de proiecte de specialitate, prin integrarea explicită a conceptelor fundamentale ale artelor vizuale.
• Prelucrarea critic interpretativă a produselor creative din mediul decorativ, pentru a realiza proiecte personale originale.
• Experimentarea proceselor, tehnicilor și tehnologiilor specifice artelor decorative.
• Conceptualizarea teoriilor și comunicarea vizuală a rezultatelor acesteia, printr-un demers creativ și productiv personal.
• Implementarea, comunicarea și promovarea proiectelor specifice specializării.

-dobândirea de abilităţi şi competenţe transversale privind:
• Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și valorilor codului deontologic.
• Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei.
• Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Misiunea de cercetare a programului de studii Arte Decorative.
În cadrul departamentului, programul de studii Arte Decorative se caracterizează printr-o bogată activitate de cercetare și creație artistică aplicată. Ca atare, o atenţie cu totul specială este acordată formării, cultivării şi dezvoltării abilităţilor incipiente de cercetare și creație ale absolvenţilor, abilităţi care să le permită accederea spre programele de master din domeniul artelor vizuale. Obiectivele sunt în concordanţă cu tipul de activitate desfăşurat în cadrul programului de studii, cu accentul pus pe procesul de predare-învățare centrat pe student, pe acordarea acestui proces cu cerințele unei societăți ce are la bază cunoașterea și educația.
Obiectivul general al programului universitar de licenta Arte Decorative (Arte textile, Ceramică) urmărește transmiterea și însușirea cunoștințelor fundamentale, identificarea, definirea și analiza limbajului artistic, specific domeniului Arte decorative. Crearea cadrului teoretic și practic-artistic pentru însușirea și valorificarea conceptelor de bază din domeniul arte vizuale.
Un alt obiectiv important este acela al stimulării creației artistice, al cercetării inovative bazate pe înțelegerea evoluției societății.
Astfel programul de studiu Arte Decorative are ca obiectiv principal formarea artiștilor vizuali cu o pregătire superioară în domeniu.

Domeniul: Arte vizuale

Specializarea: Arte decorative

Forma de învățământ: Cu frecvență

Forma de finalizare: Diplomă studii universitare

Titlul acordat: Licențiat Arte Vizuale

slot thailand slot dana 5000 slot pulsa slot gacor slot gacor Link Osiris4d trend news slot gacor zeus88 slot dana 5000 slot thailand boladiskon bola diskon slot dana slot pulsa 5000 login mesin22 login stmbet login mahongbet login gtcbet
slot gacor slot maxwin slot kamboja slot gacor slot pulsa slot thailand link boladiskon slot pulsa slotdana5000 slot pulsa slot dana 5000 slot dana 5000 rtp slot gacor