Workshop „ALTERNATIVE – Risk Taking” – Sergiu Bechian

La invitația Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Sergiu Bechian, fashion designer și lector la Birmingham City University, va susține workshop-ul de tipar creativ „ALTERNATIVE – Risk Taking” în perioada 30-31 martie 2023, în Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design.
În industria actuală a modei, designerii care depășesc metodele convenționale demonstrând deschidere față de metodele de tipar creativ, implementându-le în practica individuală, excelează în construcție de siluete inovatoare și implicit în modă.
Workshop-ul „ALTERNATIVE – Risk Taking” urmărește familiarizarea studenților cu alternative la metoda convențională de construire a tiparului de modă, prin dezvoltarea unei noi abordări a tiparului de îmbrăcăminte care să conducă la obținerea încrederii creative și la asumarea riscului în procesul de design, amplificând capacitatea creativă prin plasarea abilităților de construcție a tiparului într-un context care provoacă gândirea creativă. Fundamentele tiparului clasic vor fi îmbunătățite prin îmbinarea metodelor creative de tipar, angajând studenții într-un studiu euristic și experimental.
Workshop-ul se adresează exclusiv studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății de Arte și Design din UVT, care studiază design vestimentar, prin înscriere prealabilă și în funcție de nivelul competențelor tehnice de croi, tipar, cusut.
Coordonatori proiect: Andreea Palade Flondor și Eugenia Riemschneider