Grafică publicitară și de carte

Prezentarea specializării

Domeniu al graficii aplicate, grafica publicitară şi de carte din cadrul ofertei pentru masterat, asigură specializarea absolvenţilor cu diplomă de licenţă în grafică (şi a celor interesaţi de acest domeniu) precum şi racordarea preocupărilor acestora la aproape tot ceea ce înseamnă progresul noilor tehnologii moderne în care tehniciledigitale joacă un rol tot mai complex şi mai bine definit raportat la activitatea de cercetare şi creaţie artistică.Programul masteral vizează specializarea absolvenţilor cu diplomă de licenţă, prin aplicarea cunoştinţelor teoretice şi practice din pregatirea de bază la conceperea şi proiectarea produselor publicitare şi de reclamă (clasică sau computerizată), crearea paginilor web, animaţia, cartea şi ilustraţia de carte, fie că este vorba de cartea de autor, cartea de artist sau cartea obiect.

În conceperea prototipurilor sunt aplicate şi cunoştinţele acumulate în cadrul cursurilor teoretice şi practice de specialitate complementare specializării: dialogul vizual, surse arhetipale ale imaginii, prelucrarea informaţională a imaginii, arta şi noile tehnologii, explorările în fotografie, alături de cele fundamentale: desen, compoziţie, culoare, tehnologie, tehnoredactare.

Scopul final al acestei pregătiri se regăseşte în formarea specialiştilor capabili să cunoască rolul afişului în campania publicitară, să proiecteze şi să execute un prototip de afiş (politic, social, cultural, turistic etc.), pliantul, antetul pentru hârtia de corespondenţă, monograma, emblema, sigla - expresie a literei ca semn grafic şi imagine, folosite în general în ample compoziţii pentru conceperea materialelor de promovare a instituţiilor şi firmelor, un original de ambalaj şi obiect tipografiat, eticheta, coperta de disc vinil sau compact disc, coperta şi supracoperta de carte, ilustraţia de carte,legătoria de carte, cartea obiect ca expresie a exprimării artistice, tehnoredactarea şi prezentarea artistică a unei reviste, a unui ziar, etc.

Pregătirea şi specializarea în domeniul creaţiei artistice din cadrul graficii aplicate, constituie fundamentul de bază pentru succesul în asigurarea calităţii informaţiei vizuale moderne şi raportarea ei corectă la demersul constructiv al contemporaneităţii.

Domeniul: Grafică

Specializarea: Grafică publicitară și de carte

Forma de învățământ: Cu frecvență

Forma de finalizare: Diplomă studii universitare

Titlul acordat: Masterat Arte Vizuale

slot thailand slot dana 5000 slot pulsa slot gacor slot gacor Link Osiris4d trend news slot gacor zeus88 slot dana 5000 slot thailand boladiskon bola diskon slot dana slot pulsa 5000 login mesin22 login stmbet login mahongbet login gtcbet
slot gacor slot maxwin slot kamboja slot gacor slot pulsa slot thailand link boladiskon slot pulsa slotdana5000 slot pulsa slot dana 5000 slot dana 5000 rtp slot gacor