Arte plastice (Pictura, Grafica, Sculptura)

Prezentarea specializării

Obiectiv general al programului universitar de licență Arte Plastice (Pictură, Grafică, Sculptură) urmărește transmiterea și însușirea cunoștințelor fundamentale, identificarea, definirea și analiza limbajului artistic, specific domeniului Arte vizuale. Crearea cadrului teoretic și practic-artistic pentru însușirea și valorificarea conceptelor de bază din domeniul arte vizuale.

Domeniul: Arte vizuale

Specializarea: Arte plastice (pictura, grafica, sculptura)

Forma de învățământ: Cu frecvență

Forma de finalizare: Diplomă studii universitare

Titlul acordat: Licențiat Arte Vizuale