Burse

Conform art. 9 alin. 1 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara,
„Plata burselor se face lunar, în ultima săptămână a fiecărei luni, prin virament, în contul bancar al studentului pentru care acesta a depus la InfoCentrul studențesc un extras de cont.”

Având în vedere recomandările privind distanțarea socială, colectarea de la studenții bursieri a codurilor IBAN aferente conturilor bancare se va realiza în acest semestru online, prin completarea formularului disponibil la adresa https://bursasociala.uvt.ro/iban și încărcarea unui fișier cu extrasul de cont (scan sau poză). Accesul studenților la această platformă se face folosind adresa de email instituțional @e-uvt.ro și parola aferentă.

ANUNT: Contestațiile se depun la adresa de e-mail: burse.fad@e-uvt.ro
LISTA BURSE MERIT 2020-2021 sem. 2
LISTA BURSE SUPLIMENTARE (romani de pretutindeni) 2020-2021 sem. 2
CALENDAR BURSE 2020-2021 sem. 2
LISTA BURSE 2020-2021
LISTA BURSE SOCIALE 2020-2021

ANUNT BURSE 2020-2021
ANUNT BURSE PERFORMANTA/EXCELENTA 2020-2021
Regulament burse 2020-2021
Descarca Cerere si Declaratie BURSA SOCIALA
Descarca Cerere BURSA DE PERFORMANTA
Descarca Cerere BURSA DE EXCELENTA