Prezentare facultate

Conducerea facultatii

ADORIAN VICĂ

ADORIAN VICĂ

  • Director Departament - Arte Vizuale
    Prof. Dr.

Cabinet: 108 B

MIHAILO IOSIF

MIHAILO IOSIF

  • Director Departament - Design si Arte Aplicate Lect. Dr.

Cabinet: 109 B

Despre Noi

Facultatea de Arte şi Design din U.V.T. are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării procesului didactic specific educaţiei, cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).
Facultatea de Arte și Design este cel mai mare și mai important centru de profil din zona de vest a țării, ocupând un loc de excepție în elita învățământului artistic românesc. Această plasare meritorie este rezultatul parcursului realizat cu pasiune si competență de către corpul academic, în ultimii 30 de ani, în favoarea dezvoltării artelor vizuale românești.

Contextul istoric fertil, respectiv existența Institutului Pedagogic de Desen, activitatea grupului Sigma și mai apoi cea a Liceului de Arte Plastice, a condus în mod inevitabil la apariția facultății în peisajul universitar timișorean. Aceasta și-a redeschis porțile în anul 1990, datorită efortului și a perseverentei implicări depuse de către profesorul universitar Aurel Breilean.

Programele de studiu oferite de Facultatea de Arte și Design acoperă, atât zona artelor tradiționale, a artelor aplicate, dar și arealul teoretic. Prin cele 11 direcții de studiu la nivel de licență, 10 direcții la nivel masteral, respectiv studiile doctorale, F.A.D. asigură cu succes paleta de opțiuni din domeniul Arte Vizuale.

Integrarea instituției într-o universitate comprehensivă – Universitatea de Vest din Timișoara – imprimă o identitate specială și unică în peisajul educației superioare artistice, prin accesul nelimitat la competențe transversale, dar și la o întreagă paletă de alte facilități. Astfel, oferta specializărilor și calitatea actului educațional sunt centrate pe student, racordate la cerințele contemporane și integrate în dinamica societății. Creația artistică, cercetarea științifică și educația vizuală, sunt armonios reunite, prin caracterul vocațional intrinsec, dar și prin corpul academic de înaltă valoare.

Plasarea geografică în proximitatea altor centre importante din străinătate, dar și un departament de internaționalizare performant, acordă studenților noștri multiple posibilități de a devansa mediul local sau regional și de a aprofunda paradigme europene, sau chiar extracomunitare. Parteneriatele pe care le dezvoltăm fac apel la peste 20 de țări, tot atâtea ferestre larg deschise, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Acest lucru este subliniat și susținut, în Timișoara, pe de o parte, prin tradiția multiculturală, iar pe de alta, prin configurația multi-etnică din istoria recentă a urbei.

Împreună, profesori și studenți, formăm un vector fundamental pentru cultura vizuală, dar oferim în același timp, prin absolvenți, specialiști de încredere pe care se poate configura, în mod pozitiv, viitorul unei societăți democratice, europene.Prof. univ. dr. habil. CAMIL MIHĂESCU

Decanul Facultății de Arte și Design din Timișoara