Prezentare facultate

Conducerea facultatii

ADORIAN VICĂ

ADORIAN VICĂ

  • Director Departament - Arte Vizuale
    Prof. Dr.

Cabinet: 108 B

MIHAILO IOSIF

MIHAILO IOSIF

  • Director Departament - Design si Arte Aplicate Lect. Dr.

Cabinet: 109 B

Despre Noi

Anul 1933 este reperul nașterii învățământului artistic timișorean, prin strămutarea Școlii de Arte Frumoase din Cluj la Timișoara, statornicire generată de amplele aspirații de emancipare culturală locală, de a cristaliza învățământul artistic într-o formulă oficializată. Aceste strădanii se vor concretiza abia la începutul anilor 60, prin înființarea Facultății de Arte Plastice în cadrul Institutului Pedagogic al Universității din Timișoara, a cărei temelie fusese și ea de curând pusă.

O contribuţie deosebită la înfiinţarea acestei facultăţi i-a revenit pictorului Aurel Breilean, absolvent al Institutului de Arte Plastice din Cluj şi care a fost şeful catedrei pentru disciplinele plastice, alături de Constantin Popovici, şef de catedră la disciplinele teoretice şi primul decan al Facultăţii.

În primul an Facultatea şi-a început cursurile cu 65 de studenţi, într-un spaţiu improvizat în clădirea unui fost orfelinat de pe strada Pestalozzi, rezervată Institutului Pedagogic.

În proiectul pentru noul sediu al Universităţii din Timişoara, realizat de către arhitectul Hans Fackelmann, care dezvolta un plan complex, cu corpuri de clădire ce cuprindeau şi curţi interioare, arhitectul rezervase Facultăţii de Arte Plastice tronsonul dinspre est în raport cu intrarea principală şi prevăzuse ateliere mari la parter şi etaj. Spaţiile de studiu erau ample, luminoase şi situate în proximitatea naturii, la fel şi culoarele largi, unde de obicei erau expuse în mod permanent cele mai bune lucrări ale studenţilor.

După 19 ani de funcționare, în 1979, s-a luat decizia politică de desființare a facultății. Astfel s-a pus capăt, în mod brutal, unei instituții, care părea să fi devenit o veritabilă resursă de creativitate pe plan local și care a întreținut vie mișcarea artistică locală și regională, animând-o cu prezențe noi.

Studiile superioare de artă se reiau cu strădania aceluiași Aurel Breilean în anul 1990 în sediul de pe strada Pestalozzi, prin înființarea Catedrei de Arte în cadrul aceleiași universități.

Astăzi, după 25 de ani de la reînființare, Facultatea de Arte și Design din Timișoara, se regăsește sub o nouă titulatură și într-un nou și modern spațiu, beneficiind de o ofertă curriculară pe trei niveluri de studiu, în acord cu planul strategic al Programului de educație permanentă Bologna. Astfel, primul nivel se regăsește în studiile de licență – ce se desfășoară pe parcursul a șase semestre, al doilea este cel al studiilor de master – pe parcursul a patru semestre și cel al studiilor doctorale, într-un interval de șase sau zece semestre.

Facultatea de Arte și Design se compune din două departamente: Departamentul de Arte Vizuale, în a cărui componență intră specializările Pictură, Grafică, Sculptură, Fotografie – procesare computerizată a imaginii, Conservare – Restaurare, Pedagogia Artei și cea mai tânără specializare Istoria și Teoria Artei. Specializările ce formează cel de-al doilea departament - Departamentul de Design și Arte Aplicate, sunt: Design – cu cele trei direcții de studiu - Design de produs, Design de ambient și Design grafic; Design Textil, Modă și Arte decorative Ceramică.

Dacă la nivelul I de studiu Licență, curricula are în mod special un caracter formativ, de orientare a studenților spre posibile cariere profesionale și de cercetare fundamentală în domeniile artelor vizuale și istoriei și teoriei artei, cel de-al doilea nivel de studiu, cel Masteral oferă posibilitatea aprofundării și reevaluării teoriilor și formelor de manifestare artistice în context actual.

Ultimul nivel formativ este materializat în programele de creație și cercetare științifică din cadrul Școlii doctorale din Facultatea de Arte și Design din Timișoara. Beneficiind de coordonarea a unor cadre didactice cu vastă experiență în creație dar și în cercetarea științifică, studenții doctoranzi își urmează vocația și dorința de afirmare profesională într-un program de cercetare care este reflexia propriei gândiri și concepții estetice.

Prof. univ. dr. habil. Vică Adorian
Facultatea de Arte şi Design din U.V.T. are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării procesului didactic specific educaţiei, cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).
Facultatea de Arte și Design este cel mai mare și mai important centru de profil din zona de vest a țării, ocupând un loc de excepție în elita învățământului artistic românesc. Această plasare meritorie este rezultatul parcursului realizat cu pasiune si competență de către corpul academic, în ultimii 30 de ani, în favoarea dezvoltării artelor vizuale românești.

Contextul istoric fertil, respectiv existența Institutului Pedagogic de Desen, activitatea grupului Sigma și mai apoi cea a Liceului de Arte Plastice, a condus în mod inevitabil la apariția facultății în peisajul universitar timișorean. Aceasta și-a redeschis porțile în anul 1990, datorită efortului și a perseverentei implicări depuse de către profesorul universitar Aurel Breilean.

Programele de studiu oferite de Facultatea de Arte și Design acoperă, atât zona artelor tradiționale, a artelor aplicate, dar și arealul teoretic. Prin cele 11 direcții de studiu la nivel de licență, 10 direcții la nivel masteral, respectiv studiile doctorale, F.A.D. asigură cu succes paleta de opțiuni din domeniul Arte Vizuale.

Integrarea instituției într-o universitate comprehensivă – Universitatea de Vest din Timișoara – imprimă o identitate specială și unică în peisajul educației superioare artistice, prin accesul nelimitat la competențe transversale, dar și la o întreagă paletă de alte facilități. Astfel, oferta specializărilor și calitatea actului educațional sunt centrate pe student, racordate la cerințele contemporane și integrate în dinamica societății. Creația artistică, cercetarea științifică și educația vizuală, sunt armonios reunite, prin caracterul vocațional intrinsec, dar și prin corpul academic de înaltă valoare.

Plasarea geografică în proximitatea altor centre importante din străinătate, dar și un departament de internaționalizare performant, acordă studenților noștri multiple posibilități de a devansa mediul local sau regional și de a aprofunda paradigme europene, sau chiar extracomunitare. Parteneriatele pe care le dezvoltăm fac apel la peste 20 de țări, tot atâtea ferestre larg deschise, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Acest lucru este subliniat și susținut, în Timișoara, pe de o parte, prin tradiția multiculturală, iar pe de alta, prin configurația multi-etnică din istoria recentă a urbei.

Împreună, profesori și studenți, formăm un vector fundamental pentru cultura vizuală, dar oferim în același timp, prin absolvenți, specialiști de încredere pe care se poate configura, în mod pozitiv, viitorul unei societăți democratice, europene.Prof. univ. dr. habil. CAMIL MIHĂESCU

Decanul Facultății de Arte și Design din Timișoara