Prezentare facultate

Conducerea facultatii

ADORIAN <br>VICĂ

ADORIAN
VICĂ

  • DECAN - Prof. Dr.

Cabinet: 101
Audiențe:
Luni: 9-10
Miercuri: 9-10

LUCACIU <br>ADRIANA

LUCACIU
ADRIANA

  • PRODECAN - Prof. Dr.

Cabinet: 108 B
Audiențe:
Marți: 10-12
Miercuri: 12-14

MATEI GASPAR

MATEI GASPAR

  • PRODECAN - Lect. Dr.

Cabinet: 108 B
Audiențe:
Luni: 10-12
Joi: 12-14

CONSTANTIN DANIELA

CONSTANTIN DANIELA

  • Director Departament - Prof. Dr.

Cabinet: 207 B
Audiențe:
Miercuri: 12-14

MOGA DAN RADU

MOGA DAN RADU

  • Director Departament - Conf. Dr.

Cabinet: 109 B
Audiențe:
Miercuri: 9-10
Vineri: 9-10

Despre Noi

Anul 1933 este reperul nașterii învățământului artistic timișorean, prin strămutarea Școlii de Arte Frumoase din Cluj la Timișoara, statornicire generată de amplele aspirații de emancipare culturală locală, de a cristaliza învățământul artistic într-o formulă oficializată. Aceste strădanii se vor concretiza abia la începutul anilor 60, prin înființarea Facultății de Arte Plastice în cadrul Institutului Pedagogic al Universității din Timișoara, a cărei temelie fusese și ea de curând pusă.

O contribuţie deosebită la înfiinţarea acestei facultăţi i-a revenit pictorului Aurel Breilean, absolvent al Institutului de Arte Plastice din Cluj şi care a fost şeful catedrei pentru disciplinele plastice, alături de Constantin Popovici, şef de catedră la disciplinele teoretice şi primul decan al Facultăţii.

În primul an Facultatea şi-a început cursurile cu 65 de studenţi, într-un spaţiu improvizat în clădirea unui fost orfelinat de pe strada Pestalozzi, rezervată Institutului Pedagogic.

În proiectul pentru noul sediu al Universităţii din Timişoara, realizat de către arhitectul Hans Fackelmann, care dezvolta un plan complex, cu corpuri de clădire ce cuprindeau şi curţi interioare, arhitectul rezervase Facultăţii de Arte Plastice tronsonul dinspre est în raport cu intrarea principală şi prevăzuse ateliere mari la parter şi etaj. Spaţiile de studiu erau ample, luminoase şi situate în proximitatea naturii, la fel şi culoarele largi, unde de obicei erau expuse în mod permanent cele mai bune lucrări ale studenţilor.

După 19 ani de funcționare, în 1979, s-a luat decizia politică de desființare a facultății. Astfel s-a pus capăt, în mod brutal, unei instituții, care părea să fi devenit o veritabilă resursă de creativitate pe plan local și care a întreținut vie mișcarea artistică locală și regională, animând-o cu prezențe noi.

Studiile superioare de artă se reiau cu strădania aceluiași Aurel Breilean în anul 1990 în sediul de pe strada Pestalozzi, prin înființarea Catedrei de Arte în cadrul aceleiași universități.

Astăzi, după 25 de ani de la reînființare, Facultatea de Arte și Design din Timișoara, se regăsește sub o nouă titulatură și într-un nou și modern spațiu, beneficiind de o ofertă curriculară pe trei niveluri de studiu, în acord cu planul strategic al Programului de educație permanentă Bologna. Astfel, primul nivel se regăsește în studiile de licență – ce se desfășoară pe parcursul a șase semestre, al doilea este cel al studiilor de master – pe parcursul a patru semestre și cel al studiilor doctorale, într-un interval de șase sau zece semestre.

Facultatea de Arte și Design se compune din două departamente: Departamentul de Arte Vizuale, în a cărui componență intră specializările Pictură, Grafică, Sculptură, Fotografie – procesare computerizată a imaginii, Conservare – Restaurare, Pedagogia Artei și cea mai tânără specializare Istoria și Teoria Artei. Specializările ce formează cel de-al doilea departament - Departamentul de Design și Arte Aplicate, sunt: Design – cu cele trei direcții de studiu - Design de produs, Design de ambient și Design grafic; Design Textil, Modă și Arte decorative Ceramică.

Dacă la nivelul I de studiu Licență, curricula are în mod special un caracter formativ, de orientare a studenților spre posibile cariere profesionale și de cercetare fundamentală în domeniile artelor vizuale și istoriei și teoriei artei, cel de-al doilea nivel de studiu, cel Masteral oferă posibilitatea aprofundării și reevaluării teoriilor și formelor de manifestare artistice în context actual.

Ultimul nivel formativ este materializat în programele de creație și cercetare științifică din cadrul Școlii doctorale din Facultatea de Arte și Design din Timișoara. Beneficiind de coordonarea a unor cadre didactice cu vastă experiență în creație dar și în cercetarea științifică, studenții doctoranzi își urmează vocația și dorința de afirmare profesională într-un program de cercetare care este reflexia propriei gândiri și concepții estetice.

Prof. univ. dr. habil. Vică Adorian
Facultatea de Arte şi Design din U.V.T. are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării procesului didactic specific educaţiei, cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).
Aflată la o distanță în timp de peste opt decenii de la oficializarea primei forme de învățământ superior artistic în Timișoara, Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, se regăsește astăzi - conform ierarhizării programelor de studii publicată de Ministerului Educației - ca fiind printre cele mai performante trei instituții de acest gen din țară și prin valoarea profesorilor și studenților săi, una din cele mai importante centre generatoare de cultură din vestul țării.

Astăzi, Facultatea de Arte și Design din Timișoara, este o voce distinctă, cu personalitate și orientare bine definită, în care s-a renunțat la ascendentul maestrului asupra discipolului, universul educației artistice fiind unul al confruntărilor de idei și metode pedagogice care să îmbine atât valorile tradiționale cât și noile concepte și tendințe estetice.

Valoarea instituției noastre, este dată totodată de numărul mare de evenimente inițiate sau a căror partener suntem, de profunda implicare în viața culturală și socială a urbei, dar mai ales de numărul tot mai mare de studenți din afara granițelor care vin pentru a studia prin diverse forme de schimburi instituționalizate sau în cazul studiilor doctorale, chiar pe cont propriu. Astfel, avem și trimitem totodată studenți și cadre didactice la universități din Franța, Germania, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Danemarca, Finlanda, Polonia, Turcia, Estonia sau Ungaria, îmbogățind universul informativ și formativ al acestora,devenind astfel o sursă permanentă de receptare a demersului comun european de formare a viitorilor artiști în diferitele domenii ale artelor vizuale.

Prof. univ. dr. habil. VICĂ ADORIAN

Decanul Facultății de Arte și Design din Timișoara