Consiliul Facultății

NUME DEPARTAMENT EMAIL
Prof. univ. dr. Ileana Teleagă Arte vizuale ileana.teleaga@e-uvt.ro
Prof. univ. dr. Camil Mihăescu Design si Arte Aplicate camil.mihaescu@e-uvt.ro
Conf. univ. dr. Rudolf Kocsis Arte vizuale rudolf.kocsis@e-uvt.ro
Conf. univ. dr. Andreea Palade Flondor Design si Arte Aplicate andreea.palade@e-uvt.ro
Conf. univ. dr. Hedy M-KissArte vizuale hedy.m@e-uvt.ro
Conf. univ. dr. Valentina Ștefănescu Design si Arte Aplicate valentina.stefanescu@e-uvt.ro
Conf. univ. dr. Liliana Popa Arte vizuale liliana.popa@e-uvt.ro
Conf. univ. dr. Eduard Jakabhazi Design si Arte Aplicate eduard.jakabhazi@e-uvt.ro
Lector univ. dr. Gabriel Kelemen Arte vizuale gabriel.kelemen@e-uvt.ro
Lector univ. dr. Iosif Mihailo Design si Arte Aplicate iosif.mihailo@e-uvt.ro
Lector univ. dr. Ion Gherman Arte vizuale ion.gherman@e-uvt.ro
Stefan Bucsa
Tatiana Negrescu
Theodora Scurtu