Icoana pictura si restaurare

Premisa fundamentală a programelor de studii master ale în domeniul conservãrii şi restaurãrii se întemeiazã pe ideea că, moştenirea culturală însumează mărturiile fundamentale ale istoriei şi civilizaţiei, de aceea ocrotirea acestor bunuri culturale trebuie să fie o problemă care să preocupe în mod deosebit generaţiile tinere de restauratori.Studiile programului master Icoana-pictură gandire şi timp, pune accentul – descriptiv –analitico – sintetic si hermeneutic pe ideea de studium cu tot ceea ce din punct de vedere al modelului paideic tradţional implicţ aceasta. Tema generală a studiului masteral este tema duratei şi continuităţii culturii precum şi legăturile acestora cu tradiţia vie a spiritului.De aceea ne propunem să trasăm în linii mari viziunea medievală despre lume, apoi pasul spre forma moderna de intuiţie şi gândire, precum şi imaginea existenţei şi a lumii teocratice care rezultă de aici. O lume este obiectul supus cercetării, care deşi când ea apune poate fi înteleasă mai bine, acum o vom folosi pentru a arunca o privire asupra epocii viitoare, una încă necunoscută şi de a dezvălui cât de adancă este mutaţia care se petrece pretutindeni şi ce sarcini se ivesc din ea.

Procesul didactic are menirea să asigure un înalt standard al pregătirii profesionale corelând dezvoltarea practicii experimentale cu valorificarea celor mai diverse materiale, tehnici şi echipamente, prin recunoaşterea operei de artă şi cercetarea acesteia în scopul stabilirii unui diagnostic precis; realizarea operaţiunilor de conservare şi restaurare, în dublă ipostază a conservării preventive şi curative având ca scop restabilirea unităţii potentiale a operei de artă în măsura în care acest lucru este posibil, fără a comite un fals artistic sau istoric, şi fără a înlătura urmele” trecerii operei de artã prin timp”. Studiile masterale completeaza programa curriculară a programului de licentă şi cu alte tipuri de activităţi ce responsabilizează direct studenţii familiarizându-i cu mediul socio-economic şi de cercetare: înregistrarea cu precizie a datelor scrise şi fotografice, a tuturor procedurilor desfãşurate şi a raţionalei justificative; dezvoltarea de programe şi proiecte in domeniul conservãrii şi restaurãrii., asigurarea de consultanţã şi asistenţã tehnicã în domeniul prezervãrii patrimoniului cultural; prepararea de rapoarte tehnice privind patrimoniul cultural; pregãtirea în demersuri de cercetare
  • Domeniul: Pictură
    Specializarea: Pictură
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Masterat universitar
    Titlul acordat: Masterant în Icoana pictura si restaurare