Design vestimentar – design textil

Specializarea Design vestimentar-Design textil, ciclul masteral, se axează pe două direcţii distincte, ele fiind pe de o parte teoretice conexe şi pe de altă parte discipline practice reconfiguratoare de principii. Sincronizarea cu transformările în cadrul diferitelor fenomene socio-economice-culturale dar în special la nivelul manifestărilor artistice actuale a dus la schimbarea modului de gândire pe diferite nivele, astfel experimentele generate în cadrul cursurilor masterale – prin studiul unor curente şi tendinţe – au ca scop manifestarea creativă cu mesaj.La acest nivel este importantă cercetarea fenomenelor trecând dincolo de descoperirea aptitudinilor de gen. Pachetele de discipline includ stadii aprofundate de creaţie, proiectare, execuţie şi promovare-mediatizare ţinând cont că pe lângă stadiile de studiu, creaţie, execuţie se pune şi problema implementării. Departamentul prevede permanent teme studiate în raport cu factorii ce determina anumite transformări în diferite contexte.

Odată cu marile răsturnări de situaţii de ordin socio-economic dar şi cu integrarea în anumite standarde europene se intrevăd noi profesii ce acoperă şi chiar înlocuiesc profesiile scoase din rol datorită desfiinţării unor segmente industriale de prelucrare şi creaţie textilă. În cadrul designului vestimentar se pot pune în valoare meserii ca: stilism, organizare de eveniment, strategii de imagine şi comunicare, astfel în cadrul designului textil conturându-se meserii ca: designer de eveniment, creator design textil de interior-ambiental, creator obiect textil de serie sau unicat, dar mai departe de aceste meserii se preconizează şi desfăşurarea în domeniul artei experimentale, a spectacolului, performingului, al instalaţiei. Tradiţia şi renaşterea rotunjeşte în contrast cu artele moderne şi contemporane bazate pe dinamism şi mişcare şi alte raporturi care restabilesc lumea artelor. Relaţia cu natura ca „marele model” este ordine, sonoritate şi metaforă, este moarte şi viaţa îmbinând rigoarea cu spontaneitatea şi preocuparea pentru „poezie”şi simbol, elementul activ cu elementul pasiv şi elementele subordonate celorlalte. Este o sinteză a artelor moderne pentru a evidenţia construcţia unui teritoriu plastic şi locul unei ulterioare demolări, a deconstrui şi a reconstrui cu alte argumente, cu alte mijloace specifice artelor vizuale.

Cursurile masterale promoveaza interesul pentru crearea codurilor cu semnificaţii noi, alegerea unor soluţii unice cu amploarea şi ritmul schimbării, preocuparea tinerilor artişti pentru spontan, instantaneu, în contrast cu deprinderile tradiţionale care apelează la logică. Conceptele ce reprezintă un mod de viaţă, o nouă estetică, ce au in subordine criterii de valoare şi apreciere, înzestreaza forma „cu stil şi vitalitate”. Cursurile deschid noi dimensiuni estetice, semnele plastice fiind capabile să închidă în substanţa sa gravitatea acestor sensuri multiple.
  • Domeniul: Design
    Specializarea: Design
    Forma de invatamant: Cu frecventa
    Forma de finalizare: Diploma studii universitare
    Titlul acordat: Masterat Arte Vizuale