Programe de licență

DEPARTAMENTUL DE ARTE VIZUALE

Departamentul de Arte vizuale, cadru al cercetării fundamentale în domeniul artelor vizuale, grupează 6 direcţii de specializare, ce acoperă atât cercetarea şi creaţia artistică din principalele ramuri tradiţionale, pictura, sculptura, grafica, precum şi specializări aplicative în restaurare şi muzeologie, istoria și teoria artei sau rute curiculare specifice ce folosesc noile medii şi tehnologii bazate pe foto-video şi prelucrarea informaţională a imaginii.

DEPARTAMENTUL DE DESIGN ȘI ARTE APLICATE

Catedra de Design și Arte aplicate cuprinde la nivelul de licenţă specializările Design, Arte textile - design textil, Modă - design vestimentar și Arte decorative (ceramică) cu o durată de trei ani. Pentru activităţile necesare procesului de învăţământ, sunt puse la dispoziţie spaţii generoase pentru fiecare rută individuală de studiu. Astfel, există studiouri pentru pregătirea de bază, ateliere pentru transpunerea proiectelor în diverse materiale, laborator dotat cu calculatoare performante, săli de curs, acces la biblioteca aflată în clădirea facultăţii.