Programe de doctorat

Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D), actualmente Școala Doctorală de Arte (ȘDA) funcţionează din anul universitar 2003 –2004 şi asigură doctoranzilor posibilitatea de a opta pentru forma de doctorat ştiinţific sau profesional, în funcţie de pregătirea acestora în domeniul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite de Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) și din Cadrul Național al Calificărilor. Scoala Doctorală de Arte este o structură organizatorică și administrativă, constituită ca parte a Instituției Organizatoare de Studii universitare de Doctorat a Universității de Vest din Timișoara UVT, în cadrul căreia se organizează și se desfășoară studii de doctorat științific și profesional, într-o tematică disciplinară ori interdisciplinară, în domeniul fundamental Științe umaniste și arte, domeniul Arte vizuale.

Școala Doctorală a Facultăţii de Arte şi Design se situează la un nivel formativ superior în ierarhia stagiilor de pregătire profesională.

Coordonatori doctorat:
Conf. univ. dr. habil. Acea Stelian
Prof. univ. dr. habil. Adorian Vică
Prof. univ. dr. habil. Andoni Dacian
Prof. univ. dr. Chiriac Aurel Seriogea
Prof. univ. dr. habil. Jakabhazi Alexandru
Conf. univ. dr. habil. Kocsis Rudolf
Prof. univ. dr. habil. Lucaciu Adriana
Conf. univ. dr. habil. M-Kiss Hedy
Conf. univ. dr. habil. Mihailo Iosif
Prof. univ. dr. habil. Mihăescu Camil
Prof. univ. dr. Mihăilescu Doina Valeria
Prof. univ. dr. habil. Munteanu Marcel Gheorghe
Conf. univ. dr. habil. Pop Ioan
Prof. univ. dr. habil. Teleagă Ileana
Pentru mai multe informatii acesati site-ul Consiliulul Studiilor Universitare de Doctorat.