Programe de doctorat

Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D), actualmente Școala Doctorală de Arte (ȘDA) funcţionează din anul universitar 2003 –2004 şi asigură doctoranzilor posibilitatea de a opta pentru forma de doctorat ştiinţific sau profesional, în funcţie de pregătirea acestora în domeniul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite de Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) și din Cadrul Național al Calificărilor. Scoala Doctorală de Arte este o structură organizatorică și administrativă, constituită ca parte a Instituției Organizatoare de Studii universitare de Doctorat a Universității de Vest din Timișoara UVT, în cadrul căreia se organizează și se desfășoară studii de doctorat științific și profesional, într-o tematică disciplinară ori interdisciplinară, în domeniul fundamental Științe umaniste și arte, domeniul Arte vizuale.

Școala Doctorală a Facultăţii de Arte şi Design se situează la un nivel formativ superior în ierarhia stagiilor de pregătire profesională.

Coordonatori doctorat:
Conf. univ. dr. habil. Acea Stelian
Prof. univ. dr. habil. Adorian Vică
Prof. univ. dr. habil. Andoni Dacian
Conf. univ. dr. habil. Catona Daniela
Prof. univ. dr. habil. Jakabhazi Alexandru
Conf. univ. dr. habil. Kocsis Rudolf
Prof. univ. dr. habil. Lucaciu Adriana
Conf. univ. dr. habil. M-Kiss Hedy
Conf. univ. dr. habil. Mihailo Iosif
Prof. univ. dr. habil. Mihăescu Camil
Prof. univ. dr. Mihăilescu Doina Valeria
Prof. univ. dr. habil. Munteanu Marcel Gheorghe
Conf. univ. dr. habil. Pop Ioan
Conf. univ. dr. habil. Sida Cristian
Prof. univ. dr. habil. Teleagă Ileana


Componența Consiliului ȘDA:
Prof. univ. dr. habil. Lucaciu Adriana – Director Școală Doctorală
Prof. univ. dr. habil. Andoni Dacian – Conducător de doctorat
Dr. Petcana Călin – Critic de artă, Director - Galeria „Calpe”
Drd. Pleșa Andreea – Student doctorand, asistent de cercetare în cadrul departamentului Design și Arte aplicate, Facultatea de Arte și Design
Drd. Scurtu Theodora – studentă doctorandă

Pentru mai multe informatii acesati site-ul Consiliulul Studiilor Universitare de Doctorat.

Coordonatori doctorat - arii tematice
Rezumate teze de doctorat în vederea susținerii publice
Regulament SDA 2022-2023_AG 29.09.2022
Plan de invatamant ȘDA 2022-2023-HS 71 din 21.07.2022
Conducători de doctorat pentru cotutela
Profil academic_Conducatori de doctorat_contacte
Fise disciplina SDArte 2022-2023
Codul studiilor universitare de doctorat-HG-681-din-29-iunie-2011
Metodologie-doctorat in cotutela-si-doctorat international-UVT-european-ed.-I
Metodologie-resurse-institutionale-doctoranzi-UVT-editia-I
Metodologie finalizare studii SDA 2022-2023-sept.15.09.2022
Procedura-cadru de afiliere la scolile doctorale IOSUD-UVT 2017
Regulament-obtinere-atestat-abilitare-UVT-SDA
Metodologie-admitere-programe-postdoctorale-2021-2022
Regulament-organizare-desfasurare-studii-doctorat-UVT-ed.-a-III-a-2021
Standarde obligatorii în vederea susținerii tezei de doctorat și acordării calificativelor_Domeniul Arte vizuale_ȘDArte
Studenti inmatriculati in cadrul SDA 2022-2023
Metodologie_proces_educațional_format_mixt scola doctorala
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat UVT-Iulie 2022