Programe de doctorat

Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D), funcţionează din anul universitar 2003 –2004 şi asigură doctoranzilor posibilitatea de a opta pentru forma de doctorat ştiinţific sau profesional, în funcţie de pregătirea acestora în domeniul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică.

În cadrul I.O.S.U.D au fost finalizate şi susţinute peste 250 de teze de doctorat, cu un număr aproape egal de confirmări, sub îndrumarea unor nume consacrate din domeniu: prof. univ. Dr. Constantin Ionescu Prut, prof. univ. Dr. Rodica Vârtaciu, prof. univ. Dr. Cristian Robert Velescu, prof. univ. Dr. Carol David, prof. univ. Dr. Dorel Tulcan, prof. univ. Dr. Viorel Toma, prof. univ. Dr. Elena Minodora Tulcan. Instituţia noastră pune la dispoziţia doctoranzilor, nu doar competenţa coordonatorilor ci şi baza materială care să întreţină calitatea studiilor şi activităţilor doctorale.

La baza studiilor doctorale stă planul de învăţământ complex, alcătuit din cursuri de pregătire fundamentală şi programe de pregătire complementară care asigură doctoranzilor trasee individualizate. În mod firesc, instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat a Facultăţii de Arte şi Design, se situează la un nivel formativ superior în ierarhia stagiilor de pregătire profesională.

Coordonatori doctorat:
Conf. univ. dr. habil. Acea Stelian
Prof. univ. dr. habil. Adorian Vică
Conf. univ. dr. habil. Andoni Dacian
Prof. univ. dr. Banciu Rodica
Prof. univ. dr. Chiriac Aurel Seriogea
Prof. univ. dr. Fântânariu Suzana
Prof. univ. dr. Ionescu Titu Alexandra
Prof. univ. dr. Iovan Ioan
Prof. univ. dr. habil. Jakabhazi Alexandru
Prof. univ. dr. habil. Lucaciu Adriana
Conf. univ. dr. habil. M-Kiss Hedy
Conf. univ. dr. habil. Mihăescu Camil
Prof. univ. dr. Mihăilescu Doina Valeria
Conf. univ. dr. habil. Pop Ioan
Prof. univ. dr. Șerban Dumitru
Pentru mai multe informatii acesati site-ul Consiliulul Studiilor Universitare de Doctorat.