Arte plastice (Fotografie - videoprocesare computerizata a imaginii)

Obiectivul general al programului de studii Arte plastice-fotografie videoprocesarea computerizata a imaginii este axat pe dinamizarea și diversificarea procesului de educație și formare profesională în domeniu și de specialitate, în acord cu nevoile actuale ale mediului socio-economic și cultural-artistic. Conținutul programului vizează proiectarea disciplinelor în vederea dobândirii cunoștințelor și deprinderilor ce acoperă competențele specifice specializării, conform grilelor RNCIS. Flexibilitatea ofertei educaţionale, modul de predare şi asimilare a conţinutului academic al disciplinelor alături de libertatea de informare şi recunoaştere a surselor alternative a fiecărui student, ţin cont de caracterul singular al experienţei şi formării studenților, asigurându-se totodată și facilitatea trecerii de la şcoală la inserţia pe piaţa muncii.

  • Domeniul: Arte vizuale
    Specializarea: Arte plastice (Fotografie - videoprocesare computerizata a imaginii)
    Forma de invatamant: Cu frecventa
    Forma de finalizare: Diploma studii universitare
    Titlul acordat: Licențiat Arte Vizuale