Arte plastice (Pictura, Grafica, Sculptura)

Obiectiv general al programului universitar de licență Arte Plastice (Pictură, Grafică, Sculptură) urmărește transmiterea și însușirea cunoștințelor fundamentale, identificarea, definirea și analiza limbajului artistic, specific domeniului Arte vizuale. Crearea cadrului teoretic și practic-artistic pentru însușirea și valorificarea conceptelor de bază din domeniul arte vizuale.

Anul |

Anatomie artistica sem I
Anatomie artistica sem II
Arta scrisului sem I
Compozitia pentru grafica. Elemente de comunicare vizuala sem I
Crochiuri sem I
Cromatologie sem I
Istoria artei sem I
Istoria artei sem II
Obiectul in artele vizuale sem I
Obiectul in artele vizuale sem II
Perspectiva sem I
Perspectiva sem II
Procesarea imaginii pe calculator sem I
Studiul desenului pentru sculptura sem I
Studiul desenului pentru sculptura sem II
Studiul desenului. Repere teoretice si practice sem I
Studiul desenului. Repere teoretice si practice sem II
Studiul formei si volumului pentru sculptura sem I
Studiul formei si volumului pentru sculptura sem II
Tehnici de legatorie sem I
Tehnici grafice. Gravura. Tipar adanc sem I
Tehnologii grafice sem I

Anul ||

Compozitie pentru grafica sem I
Compozitie pentru grafica sem II
Crochiuri sem I
Crochiuri sem II
Grafica si ilustratia de carte sem I
Grafica si ilustratia de carte sem II
Practica de specialitate pictura sem II
Practica de specialitate sem I
Practica de specialitate sem II
Psihologia formei si a culorii sem I
Repere ale sculpturii monumentale sem I
Repere ale sculpturii monumentale sem II
Sculptura de simpozion sem I
Sculptura de simpozion sem II
Structuri plastice si instalatii sem I
Structuri plastice si instalatii sem II
Studiul compozitiei pentru pictura sem I
Studiul compozitiei pentru pictura sem II
Studiul compozitiei pentru sculptura sem I
Studiul compozitiei pentru sculptura sem II
Studiul culorii pentru pictura sem I
Studiul culorii pentru pictura sem II
Studiul desenului pentru pictura sem I
Studiul desenului pentru pictura sem II
Studiul desenului pentru sculptura sem II
Studiul formei si volumului pentru sculptura sem I
Studiul formei si volumului pentru sculptura sem II
Tehnici de animatie sem I
Tehnici de reprezentare bi si tridimensionale sem I
Tehnici de reprezentare bi si tridimensionale sem II
Tehnici grafice. Gravură. Tipar adanc sem I
Tehnoredactare sem I
Tendinte ale sculpturii contemporane sem I
Tendinte ale sculpturii contemporane sem II

Anul |||

Compozitie si analiza limbajului vizual sem I
Documentatia restaurarii sem I si II
Explorari creative in compozitia sculpturii sem I
Explorari creative in compozitia sculpturii sem II
Explorari creative in grafica de sevalet sem II
Management artistic sem I
Morfologia si stilistica picturii sem I
Obiectul in artele vizuale sem I
Obiectul in artele vizuale sem II
Practica de specialitate sem I
Practica de specialitate sem II
Prelucrarea datelor pentru lucrarea de diploma sem I si II
Psihologia formei si a culorii sem I
Repere al e sculpturii monumentale sem I
Repere ale sculpturii monumentale sem II
Studiul compozitiei pentru sculptura sem I
Studiul compozitiei pentru sculptura sem II
Studiul desenului. Repere teoretice si practice sem I
Studiul desenului. Repere teoretice si practice sem II
Studiul formei si volumului pentru sculptura sem I
Studiul formei si volumului pentru sculptura sem II
Studiul fotografiei sem I
Tehnici de transpunere si practica de specialitate sem I
Tehnoredactare si procesarea imaginii pe calculator sem I
Tendinte ale sculpturii contemporane sem I
Tendinte ale sculpturii contemporane sem II
  • Domeniul: Arte vizuale
    Specializarea: Arte plastice (pictura, grafica, sculptura)
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Diploma de licenta studii universitare
    Titlul acordat: Licențiat Arte Vizuale