Design

Programul de studii universitare ciclul licenţă specializarea Design, cuprinde obiective clare şi riguroase. Principalul scop este de a crea profesionişti în comunicare şi creaţie vizuală 2D sau 3D, pentru specializarea Design. Totodată, prin aria curiculară, absolvenţii deprind şi abilităţi transversale menite să ajute la integrarea în diverse grupuri de lucru, comunicare, şi management al proiectelor profesionale.

  • Domeniul: Arte vizuale
    Specializarea: Design
    Forma de invatamant: Cu frecventa
    Forma de finalizare: Diploma studii universitare
    Titlul acordat: Licențiat Arte Vizuale