Arte decorative

Specializarea Ceramică acordă pregătire profesionistă în domeniul artelor decorative aplicate bazate pe direcţiile de artă majoră şi utilitară precum: ceramică sculptural – artistică, decorativ- ambientală și funcţională. Prin acumularea cunoştinţelor atât teoretice, cât şi practice în acest domeniu, absolvenţii vor fi pregătiţi să răspundă nevoilor estetice şi artistice ale societăţii contemporane devenind specialişti de competenţă în domeniul educaţiei, cercetării, dar și profesionişti în domeniul creaţiei funcționale astfel, permiţând absolvenţilor o calificare profesională şi încadrarea lor rapidă în mediul social. Astfel, specializarea Ceramică susţine dezvoltarea proiectelor artistice în funcţie de cerinţele pieţei actuale şi a forţei de muncă cu scopul dezvoltării capacităţii de a practica, a cerceta şi a experimenta potenţialul creator al materialului ceramic, de asemenea, valorificând cele mai diverse materiale şi tehnici în scopul insușirii designului formei utilitare și decorative.

  • Domeniul: Arte vizuale
    Specializarea: Arte decorative
    Forma de invatamant: Cu frecventa
    Forma de finalizare: Diploma studii universitare
    Titlul acordat: Licențiat Arte Vizuale