Event CountDown
  • Event Date 2017/03/28  -  18:00
  • Event Venue NUOVA GALLERIA, VENEȚIA

EXPOZITIA TRECUT LA TIMPUL VIITOR

Lucrurile întîmplate, din considerații mito-politane sau altfel spus determinate de mituri hipercitagine, sînt sistematizate la capitolul Timp Virtual. Fiindcă arhitectura geometrică acum oraș contopit ca şi desenul simplu inițial, grafitti acum, sînt transformări: curgere a unui timp neanunțat și neperceput că aparţine de actualitate.

Pictura lui Ioan Augustin Pop crează senzaţia cadrului fotografic sau de fotogramă decupată din seria de imagini în mișcare, focalizate asupra unei realităţi imaginare. În prim stadiu al elaborării aspectul tehnic chiar a existat. Pictura expusă de fapt aduce jocul tensionat între imaginea cadru, deschidere, și materia manifestată în formele ei de agregare, precipitat și lichid.

Lucrările expuse cu titlurile Tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte, Oiro (euro), Caniculita (ţara cîinilor)şi Top X aparţin unui ciclu de lucrări realizate în perioada 2015-2016 ce poartă titlul TZARAgordian. Titlul rezumă numele artistului dadaist de origine română Tristan Tzara şi legendarul Nod Gordian. Lucrările tratează subiecte precum peisajul, casa, ruina, cîinii, desenul grafitti, motivate subliminal de situaţii tensionate. Planuri de tensiune se regăsesc între figuraţia neorealistă şi trimiteri către realităţi din categoria -supra, -extra, -sub etc sau între senzaţia că spectacolul pictural se petrece între timpi suprapuşi, paraleli sau antagonici în egală măsură. Motivele casă, pseudo arhitectură sau ruina sînt expuse în ideea unor experienţe precum obiecte suspendate, locuri în care se amestecă realitatea cu ficţiunea ori construcţia propriuzisă cu figuri extrase dintr-o lume de basm. Simplificînd trebuie afirmat că iniţialele cadre au existat în imediata noastră apropiere, clădiri de patrimoniu sau foste intreprinderi industriale sub formă de locuri căzute în degradare. Situat în faţa sau în spaţiul peisajelor respective pictura transmite imagini a ceva inexistent ori că timpul joacă feste răsucindu-te între un oarecare trecut şi un viitor imprevizibil sau în viitor şi trecut simultan. Însăşi existenţa fizică este expusă unui experiment transtemporal.