LOCURI DISPONIBILE SEPTEMBRIE 2019

Domeniul Specializare

Numar locuri buget

Numar locuri taxă

Arte vizuale Pictura - surse si resurse ale imaginii

in curand

in curand

Grafica publicitara si de carte

in curand

in curand

Sculptura - materie si concept

in curand

in curand

Foto Video

in curand

in curand

Design de produs in curand

in curand

Design grafic - comunicare vizuala

in curand

in curand

Design Textil - Design Vestimentar

in curand

in curand

Design ceramic

in curand

in curand

Conservare Restaurare - Icoana Pictura si Restaurare

in curand

in curand

Istoria artei, Patrimoniu, Curatoriat

in curand

in curand

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://arte.uvt.ro/educatie/programe-master/
Nr. ACTIVITATEA DATA ORA LOCUL ADRESA
1 Înscrierea la concursul de admitere 13-20 iulie 8-15 Secretariatul de admitere  FAD str. Oituz nr. 4
2 Desfășurarea probelor de concurs Proba 1. Evaluare a aptitudinilor  -eliminatorie; Proba 2.  Proba de examen 23 iulie 9.0011.00 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
3 Afișarea rezultatelor 24 iulie 16-20.00 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
6 Confirmarea locului și înmatricularea candidaților admiși prin plata taxelor 25-29 iulie 9-14.00 Casieria UVT, str. Pârvan nr. 4 / Banca Transilvania
 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

  • Fisa de inscriere; (Download)
  • Certificatul de nastere, in copie;
  • Carte de identitate, copie xerox;
  • Adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca a facut analiza sangelui, avizul medicului psihiatru si avizul medicului de familie ca este apt pentru profilul si specializarea la care candideaza;
  • Patru fotografii tip buletin de identitate;
  • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta precum si suplimentul de diploma;
  • Dosar plic.
Depunerea cererii de cazare de catre candidat se face odata cu inscrierea la admitere

Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, deodată cu dosarul de admitere, documentele justificative.

De asemenea, pentru ciclul de masterat, documentele justificative privind voluntariatul și activitățile academice extracurriculare se vor depune tot deodată cu dosarul de admitere.

În termen de 5 zile de la finalizarea perioadei de admitere se vor afișa rezultatele, care vor fi urmate de 2 zile în care se pot depune contestațiile, 2 zile de rezolvare a acestora, iar ulterior se vor afișa rezultatele finale.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest
Facultatea de Arte si Design
Adresa: Str. Oituz 4, Timişoara 300086
Telefon: +40-(0)256-592 900
Email: secretariat.arte@e-uvt.ro