CIFRA DE SCOLARIZARE IULIE 2019

Domeniul Specializare

Numar locuri buget

Numar locuri taxă

Arte vizuale Pictura - surse si resurse ale imaginii

in curand

in curand

Grafica publicitara si de carte

in curand

in curand

Sculptura - materie si concept

in curand

in curand

Foto Video

in curand

in curand

Design de produs in curand

in curand

Design grafic - comunicare vizuala

in curand

in curand

Design Textil - Design Vestimentar

in curand

in curand

Design ceramic

in curand

in curand

Conservare Restaurare - Icoana Pictura si Restaurare

in curand

in curand

Istoria artei, Patrimoniu, Curatoriat

in curand

in curand

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://arte.uvt.ro/educatie/programe-master/
Nr. ACTIVITATEA DATA ORA LOCUL ADRESA
1 Înscrierea la concursul de admitere 10-22 iulie   8-15 Secretariatul de admitere  FAD str. Oituz nr. 4
2 Desfășurarea probelor de concurs Proba 1. Evaluare a aptitudinilor  -eliminatorie; Proba 2.  Proba de examen 24 iulie   9.00   12.00 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
3 Afișarea rezultatelor 25 iulie 16-20.00 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
4 Depunerea contestațiilor 25-26 iulie În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor Sediul FAD str. Oituz nr. 4
5 Afișarea listei finale  a rezultatelor concursului de admitere 26 iulie 15.00 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
6 Confirmarea locului și înmatricularea candidaților admiși prin plata taxelor 26-30 iulie 9-14.00 Casieria UVT, str. Pârvan nr. 4 / Banca Transilvania
 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

   
  • Fisa de inscriere; (Download)
  • Diploma de bacalaureat in original;
  • Certificatul de nastere, in copie;
  • Carte de identitate, copie xerox;
  • Adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca a facut analiza sangelui, avizul medicului psihiatru si avizul medicului de familie ca este apt pentru profilul si specializarea la care candideaza;
  • Patru fotografii tip buletin de identitate;
  • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta precum si suplimentul de diploma;
  • Dosar plic.
   

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest
Facultatea de Arte si Design
Adresa: Str. Oituz 4, Timişoara 300086
Telefon: +40-(0)256-592 900
Email: secretariat.arte@e-uvt.ro