LOCURI DISPONIBILE SEPTEMBRIE 2019

DOMENIUL SPECIALIZARE Nr. locuri buget Nr. locuri taxă
ARTE VIZUALE ARTE PLASTICE (PICTURĂ ,GRAFICA, SCULPTURA) 0 42
CONSERVARE RESTAURARE 2 7
ARTE DECORATIVE 4 20
MODĂ-DESIGN VESTIMENTAR 0 22
ARTE PLASTICE -FOTOGRAFIE-VIDEO PROCESAREA COMPUTERIZATA A IMAGINII 0 22
DESIGN 0 24
Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://arte.uvt.ro/educatie/programe-licenta/
 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

 • Fisa de inscriere - pentru absolventii de LICEU; (Download)
 • Fisa de inscriere - pentru STUDENTI sau ABSOLVENTI DE ALTA FACULTATE; (Download)
 • Diploma de bacalaureat in original sau diploma echivalenta cu aceasta (candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2018 sau in sesiunea august-septembrie 2017 pot prezenta la inscriere in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, urmand ca pana la 30.09.2018 sa depuna diploma de bacalureat in original numai pentru locurile bugetate);
 • Certificatul de nastere, in copie;
 • Carte de identitate, copie xerox;
 • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul scolar sau de dispensarul de care apartine candidatul, din care sa rezulte ca a facut analiza sangelui, avizul medicului psihiatru si avizul medicului de familie ca este apt pentru profilul si specializarea la care candideaza. Fisa medicala a candidatului trebuie sa contina si dovada vaccinarilor;
 • Patru fotografii tip buletin de identitate;
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta precum si diploma de absolvire in original sau copie pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare;
 • Prin exceptie, pentru candidatii care au promovat examenele de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului 2018-2019, in baza codului scris al acestora, institutiile de invatamant superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR), in vederea prelucrarii datelor personale si a rezultatelor obtinute la bacalaureat ale acestor candidati;
 • Foaie matricola;
 • Adeverinta de student (dupa caz) - adeverinta se va depune doar de catre candidatii care sunt inmatriculati deja intr-o alta facultate si trebuie sa ateste calitatea de student si regimul financiar cu/fara taxa;
 • Diploma de licenta sau document echivalent (dupa caz) - candidatii care au absolvit deja o facultate si doresc sa urmeze o a doua facultate trebuie sa depuna la dosar in copie diploma de licenta sau un document echivalent si trebuie sa ateste regimul financiar si daca au beneficiat de bursa;
 • Doua plicuri timbrate;
 • Dosar plic.
Nr. ACTIVITATEA DATA ORA LOCUL ADRESA
1 Înscrierea la concursul de admitere 5 -9 septembrie 2019 9-14 Secretariatul de admitere  FAD str. Oituz nr. 4
2 Desfășurarea probelor de concurs Programele de studiu de licență: Arte plastice-Pictură, Arte plastice-Grafică, Arte plastice-Sculptură, Arte plastice-Fotografie, video-procesarea computerizată a imaginii,  Conservare-restaurare, Arte decorative, Moda-design vestimentar. Proba 1. - Proba practică - eliminatorie; Interviu/portofoliu/mapă cu lucrări; 11 septembrie 2019  8.00 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
3 Programul de licență Design Proba 1. - Proba practică – eliminatorie: Examen practic de testare a aptitudinilor - desen; 11 septembrie 2019  8.00 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
5 Afișarea rezultatelor probei 1    11 septembrie 2019 16-20 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
6 Desfășurarea probelor de concurs Proba 2.  Proba de examen; Toate programele de licență 12 septembrie 2019 8-15 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
7 Afișarea rezultatelor probei a 2a – examen 12 septembrie 2019 16-20 Sediul FAD str. Oituz nr. 4
10 Confirmarea locului și înmatricularea candidaților admiși prin plata taxelor 13-14 septembrie 2019 9-14 Casieria  UVT-Str. Pârvan nr. 4 / Prin Banca Transilvania

Arte plastice/Pictura

PROBA NR. 1 PROBA PRACTICA ELIMINATORIE - INTERVIU CU MAPA - PORTOFOLIU

Mapa de lucrari: 10 - 25 lucrari (desene, pictura, schite)
Se va urmari capacitatea candidatului de observatie, analiza si sinteza, expresivitatea limbajului plastic si de utilizare a diverselor tehnici de specialitate.

SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA NR.2 EXAMEN DE SPECIALITATE: CREATIVITATE - COMPOZIŢIE

>> Tema se stabileşte de către comisia de concurs
>> Tehnica este la alegerea candidatului (între ulei, tempera sau acrilic pe suport carton sau pânză)
>> Formatul suportului: 50X70 cm
>> Timp de lucru 6 ore

Se va urmări capacitatea candidatului de a organiza câmpul compoziţional, simţul cromatic, cunoştinţele de tehnică a reprezentării prin pictură. Se apreciază gradul de creativitate şi inteligenţa plastică a candidatului.

SE NOTEAZĂ CU NOTE DE LA 1 LA 10

Arte plastice/Grafica

PROBA NR. 1 PROBA PRACTICA ELIMINATORIE - INTERVIU CU MAPA - PORTOFOLIU

Mapa cu lucrări va cuprinde 10 – 15 lucrări ( studii, compoziții, schițe)
Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic și de utilizare a diverselor tehnici de specialitate.

SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA NR.2 EXAMEN DE SPECIALITATE: CREATIVITATE - COMPOZIŢIE

>> Tema se stabileşte de către comisia de concurs
>> Tehnica este la alegerea candidatului (între cărbune, creion,tuș, baiț, culori de apă, pastel, tehnici mixte, etc.) pe hârtie
>> Formatul suportului: 50X70 cm
>> Timp de lucru 6 ore

Se va urmări capacitatea candidatului de organizare a câmpului compoziţional, varietatea şi expresivitatea elementelor şi limbajului plastic specific graficii, relevanţa temei în lucrare.

SE NOTEAZĂ CU NOTE DE LA 1 LA 10

Arte plastice/Sculptura

PROBA NR.1 PROBA PRACTICA ELIMINATORIE - INTERVIU CU MAPA - PORTOFOLIU

Candidatul va prezenta un număr de minim 5 lucrări (desene, fotografii )
Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic și de utilizare a diverselor tehnici de specialitate.

SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA NR.2 PROBA DE SPECIALITATE: PROBĂ DE MODELAJ

>> studiu portret după model viu în mărime naturală
>> modelajul se va realiza din lut pe o armătură de lemn pregătită de facultate
>> timp de lucru 7 ore

Se urmăreşte simţul volumului şi capacitatea de observaţie, analiză şi sinteză a candidatului.

SE NOTEAZĂ CU NOTE DE LA 1 LA 10

Arte plastice/FOTOGRAFIE VIDEO-PROCESARE COMPUTERIZATĂ A IMAGINII

PROBA NR.1 PROBA PRACTICA ELIMINATORIE: TEST VOCATIONAL - COMPOZIŢIE FOTOGRAFICA

Durata probei este de 20 min.

>>Candidatul va fotografia o natura statica pe care o va alcătui singur, alegând câteva obiecte (numărul acestora va fi hotărât de comisie) dintr-o recuzită de 30.
>>Fotografiile vor fi executate cu aparatura digitala a candidatului sau aparatura facultății, după caz.

Se va evalua capacitatea candidatului de a asocia obiectele alese, încadrarea, iluminarea, expunerea, in vederea obținerii a 3 imagini fotografice cu anumite calități tehnice si artistice.

SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA NR. 2: INTERVIU / PORTOFOLIU CU FOTOGRAFII

>> Candidatul va prezenta un portofoliu cu 20 de fotografii proprii
>> Acestea vor fi color si/sau alb negru, cu dimensiunea 20x30 cm.
>> Interviul se va baza pe comentariul imaginilor prezentate de candidat


SE NOTEAZA CU NOTE DE LA 1 LA 10

CONSERVARE – RESTAURARE

PROBA NR.1 PROBA PRACTICA ELIMINATORIE - INTERVIU CU MAPA - PORTOFOLIU

Mapa cu lucrări va cuprinde un număr de 10 -20 lucrări ( desene, picturi, copii)
Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic și de utilizare a diverselor tehnici de specialitate.

SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA NR. 2: INTERVIU / PORTOFOLIU CU FOTOGRAFII

>> Tema probei este stabilită de comisie
>> Tehnica este la alegerea candidatului: cărbune, creion, creioane colorate, tempera, guașe, ulei, acrilic, pastel, tuş, baiţ, tehnică mixtă, pe suport de hârtie sau carton
>> Formatul suportului: 50X70 cm
>> Timp de lucru 6 ore

Se va urmări capacitatea candidatului de a organiza câmpul compoziţional, simţul cromatic, cunoştinţele de tehnică a reprezentării. Se apreciază gradul de creativitate şi inteligenţa plastică a candidatului.

SE NOTEAZĂ CU NOTE DE LA 1 LA 10

ISTORIA SI TEORIA ARTEI

PROBA CONCURS

Proba 1. Evaluarea unui ESEU redactat anterior înscrierii și depunerii dosarului de concurs – eliminatorie

Eseul - scris pe orice temă corelată istoriei sau teoriei artei - trebuie să fie coerent și expresiv și să prezinte argumente în sprijinul ideilor formulate de candidat.
Vor fi evaluate:
a) capacitatea de exprimare coerentă a ideilor;
b) capacitatea de a elabora argumente în sprijinul ideilor formulate.
Eseul va fi semnat și predat secretariatului admiterii, la înscriere, odată cu depunerea Dosarului de concurs.

Evaluarea se va face prin admis /respins

Proba 2. INTERVIU

Proba de examen se susține în plenul comisiei de admitere și constă în susținerea eseului prezentat la proba eliminatorie.
Vor fi evaluate:
a) capacitatea de a exprima oral, sintetic, conținutul eseului
b) capacitatea de a argumenta ideile formulate și prezentate în eseu.

Se acordă note de la 1 la 10.

Bibliografie:

Gombrich, Ernst, Istoria artei, Pro Editura, 2007
Oprescu, George, Istoria artei, Meridiane, București, 1986, 5 vol.

MODA – DESIGN VESTIMENTAR

PROBA NR.1 PROBA PRACTICĂ ELIMINATORIE - INTERVIU CU MAPĂ - PORTOFOLIU

Se vor urmări calitățile creative și interesul candidatului pentru domeniul Modă - Design Vestimentar. Portofoliul poate cuprinde minim 10 lucrări (schițe, studii desen, proiecte design sau fotografii ale unor creații de autor)

SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA NR.2 PROBA DE SPECIALITATE: CREATIVITATE – COMPOZIŢIE

>> Proiect de creație vestimentară pe o temă stabilită de comisie
>> Tehnica la alegerea candidatului: tempera, guaşe, pastel, creioane colorate sau tehnică mixtă pe hârtie
>> Formatul suportului: 50 x 70 cm.
>> Timp de lucru: 6 ore

Se urmărește gradul de creativitate şi inteligenţa plastică a candidatului; relevanța creației propuse în raport cu tema dată; cunoştinţele despre compoziţie aplicate în vestimentație; relaţia piesă vestimentară - figură umană; capacitatea de redare şi îmbinare a diferitelor forme materialități şi culori în proiectarea unei vestimentaţii.

ARTE DECORATIVE (rute de studiu: Arte textile/ Ceramică / Bijuterie)

PROBA NR.1 PROBA PRACTICĂ ELIMINATORIE - INTERVIU CU MAPĂ - PORTOFOLIU

În cadrul interviului se va urmări calitățile și interesul candidatului pentru ruta optată. Portofoliul poate cuprinde minim 10 lucrări (schițe, studii desen, proiecte design sau fotografii ale unor creații de autor). În cadrul vizionarii lucrărilor prezentate de candidate va urmări capacitatea acestuia de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic și de utilizare a diverselor tehnici de specialitate.

SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA NR.2 EXAMEN DE SPECIALITATE: CREATIVITATE - COMPOZIŢIE

>>Tema generică se stabileşte de către comisia de concurs
>>Pentru ruta Arte textile - tehnica este la alegerea candidatului (tuș, tușuri colorate, baiț, culori de apă, pastel, tehnici mixte, etc.) pe hârtie
>>Formatul suportului: 50X70 cm
>>Timp de lucru 6 ore
>>Pentru ruta Ceramică tehnica este modelaj în lut
>>Timp de lucru 6 ore

Pentru ruta Arte textile
Se urmăreşte gradul de creativitate, inteligenţa plastică, capacitatea candidatului de a organiza câmpul compoziţional, simţul cromatic, raportul temă stabilită și compoziție propusă de candidat.

Pentru ruta Ceramică
Se urmăreşte gradul de creativitate plastică în tridimensional: cunoştinţele despre compoziţie în arta ceramicii/bijuteriei, abilitatea de alcătuire a unei construcţii spaţiale folosind secţionări, îmbinări, perforări, modalităţi combinatorice cu ajutorul elementelor obţinute.

DESIGN

PROBA NR: 1 PROBA PRACTICĂ ELIMINATORIE - EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI

STUDIU DE OBSERVAŢIE ȘI REPREZENTARE - DESEN

>>Tema se stabilește de comisie (natură statică / obiecte).
>>Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de desen
>>Formatul hârtiei 50X70cm
>>Timp de lucru - 6 ore

Se va urmări capacitatea de observaţie a candidaţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, simţul proporţiilor şi al compoziţiei precum şi cunoștinţele de tehnica reprezentării în desen.

SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA NR. 2 PROBA DE SPECIALITATE: CREATIVITATE

>>Tema va fi stabilită de comisie.
>>Tehnica de execuţie este la alegerea candidatului; creioane colorate, pastel, acuarelă,tempera, tehnica mixtă, tuşuri colorate, pe hârtie de desen albă
>>Format: 50 x 70 cm.
>>Timp de lucru 6 ore.

Se urmăreşte gradul de creativitate şi ingeniozitate a candidatului si capacitatea de adaptare a solutiei la tema propusa.

Candidații, câștigători la olimpiadele organizate de MEN (locurile I, II și III), vor prezenta la sediul facultății, în zilele de 10, 11 iulie 2019 diplomele/documentele doveditoare și o mapă cu 15 lucrări proprii spre a fi analizate de către o comisie de specialitate în vederea selecției pentru locurile subvenționate.

Mapa trebuie să conțină, după caz: studii de desen, studii de culoare, compoziții, lucrări de artă fotografică, video, reproduceri ale lucrărilor netransportabile de sculptură, tapiserie, piese de modă sau a altor lucrări relevante pentru fiecare specializare la care candidatul se înscrie.
Candidații câștigători la olimpiade pot opta doar pentru acele specializări la care au obținut premiile.
Rezultatele evaluării vor fi anunțate până cel târziu în data de 15 iulie 2019.

În urma evaluării materialelor prezentate, candidații care nu au fost selectați în vederea ocupării unui loc subvenționat de la bugetul de stat, se pot înscrie și pot participa la concursul de admitere din 2019 în condițiile prezentei metodologii.

Candidații declarați admiși în urma selecției, vor completa Formularul de înscriere (Anexele 6a, 6b) și vor depune la secretariatul FAD dosarul de admitere ce va conține toate documentele prevăzute la Art.24

Participanţii care au obținut unul din Premiile acordate pe secțiuni la concursul ”Pasaje, vor fi clasificați, în cadrul concursului de admitere la Facultatea de Arte și Design din Timişoara cu media de admitere 10 (zece), cu condiţia promovării bacalaureatului, indiferent de media de la bacalaureat.

Ocuparea definitivă a unui loc la Facultatea de Arte și Design de către toți participanţii, se face numai după depunerea dosarului complet de admitere, inclusiv a diplomei de bacalaureat în original, în condiţiile metodologiei de admitere, în sesiunea de admitere organizată de facultate.

Participanților care au obținut una dintre Diplomele de Merit, egale pentru fiecare secțiune, li se va echivala proba de interviu din cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2019, la specializarea aferentă secţiunii de concurs, urmând să susțină doar cea de-a doua probă de admitere, proba de creativitate.

Candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Arte și Design în urma Concursului ”Pasaje” pot beneficia de burse şi locuri de cazare în cămine în conformitate cu prevederile regulamentelor UVT.
 • Concursul de admitere se susţine pe programe de studii şi cuprinde 2 probe:
 • - proba practică eliminatorie
  - proba de specialitate
 • Probele de concurs și modul de organizare a concursului pe programe de studii sunt prezentate în Anexa 5 din Metodologia de Admitere la studiile universitare de licenta.
 • Programul desfăşurării probelor de concurs (ora și sălile susţinerii probelor) se vor afişa cel târziu în ziua precedentă începerii probei eliminatorii.
 • Fiecare probă de admitere (proba eliminatorie şi proba de specialitate) se susţin în câte o zi, programate consecutiv, la sediul facultății.
 • Materialele de lucru necesare pentru desfăşurarea concursului de admitere, respectiv a examenului de aptitudini și a probei practice de specialitate (hârtie, carton, creion, cărbune, acuarele, tempera, guaşe, acrilic, ulei, etc.) vor fi asigurate de către candidaţi, cu excepţia lutului de modelaj care va fi pus la dispoziţia candidaţilor de către Facultatea de Arte şi Design.
 • Prima probă mapă/portofoliu și interviu, pentru toate programele de studii, va fi notată cu calificativul admis sau respins. Candidații care obțin la prima probă calificativul admis, participă la cea de-a doua probă, cea de creativitate.
 • Pentru proba a doua la programele de studiu vocaționale, candidaţii vor ocupa locurile în săli/ateliere prin tragerea la sorți. Numerele extrase corespund numerotării locurilor în săli.
 • Subiectele de concurs sunt stabilite de către Comisia de concurs în dimineaţa zilei în care se susţine proba de concurs. Comisia propune cel puțin două subiecte, avizate ulterior, prin semnătură, de către preşedintele comisiei. Subiectele avizate vor fi sigilate în plicuri.
 • După ce candidaţii ocupă locurile în săli, plicurile sigilate conținând subiectele avizate sunt aduse în fața candidaților. Un candidat va extrage unul dintre subiecte. Subiectul, baremul de notare și termenul limită de predare a lucrărilor vor fi, apoi, afişate în sala de concurs.
 • După finalizarea lucrărilor şi/sau expirarea timpului prevăzut pentru desfăşurarea probei, candidatul părăseşte sala predând lucrarea supraveghetorului de sală, sub semnătură.
 • Proba de creativitate este evaluată şi notată de comisiile de concurs cu note de la 1 la 10, conform baremurilor stabilite de comisia de concurs. Fiecare membru al comisiei va înscrie notele pe un borderou individual.
 • Media generală (M) obţinută în concurs se calculează ca medie aritmetică a celor trei note obținute în cadrul probei a doua, de creativitate.
 • M=(N1+N2+N3)/3 unde:
  >> N1 este nota acordată de primul examinator, membru al comisiei de concurs
  >> N2 este nota acordată de cel de-al doilea examinator, membru al comisiei de concurs
  >> N3 este nota acordată de cel de-al treilea examinator, membru al comisiei de concurs
 • În cazul diferenţei de notare, între membrii comisiei, mai mare de două puncte, lucrările se reanalizează în prezenţa preşedintelui comisiei.
 • Media examenului de bacalaureat va fi luată în considerare doar în cazul situațiilor de departajare a candidaților care au obținut în urma susținerii examenului de admitere medii generale egale.
 • Ocuparea locurilor subvenţionate de la bugetul de stat precum şi a celor cu taxă se face în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute în concurs:
 • a) pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, în limita numărului aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice;
  b) pentru locurile cu taxă, în limita numărului aprobat de Senatul UVT.
 • În conformitate cu principiile și strategia facultății câștigătorii la olimpiadele organizate de MENCȘ (locul I, II şi III) în domeniu sau în domenii conexe vor putea ocupa locuri bugetate la programul de studii pentru care au optat conform Anexei 2 din Metodologia de Admitere la studiile universitare de licenta.
 • FAD organizează anterior concursului de admitere un concurs de selecție, denumit Pasaje. Câștigătorii locului I ai acestui concurs vor putea ocupa locuri bugetate la programul de studii pentru care au optat conform Regulamentului de participare publicat pe site-ul facultății Anexa 3 din Metodologia de Admitere la studiile universitare de licenta.
Din totalul locurilor bugetate de la nivelul facultății, 4 locuri sunt alocate studenților absolvenți ai liceelor din mediul rural.
LISTA LICEE AICI
Depunerea cererii de cazare de catre candidat se face odata cu inscrierea la admitere

Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, deodată cu dosarul de admitere, documentele justificative.

De asemenea, pentru ciclul de masterat, documentele justificative privind voluntariatul și activitățile academice extracurriculare se vor depune tot deodată cu dosarul de admitere.

În termen de 5 zile de la finalizarea perioadei de admitere se vor afișa rezultatele, care vor fi urmate de 2 zile în care se pot depune contestațiile, 2 zile de rezolvare a acestora, iar ulterior se vor afișa rezultatele finale.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Arte si Design
Adresa: Str. Oituz 4, Timişoara 300086
Telefon: +40-(0)256-592 900
Email: ionela.szuromi[at]e-uvt.ro